سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2016-09-16

عنوان : ( تاثیر ضخامت دال بر خرابی پیشرونده دال های بتن مسلح )

نویسندگان: عاطفه سلیمانی , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثر غشایی دالهای بتن آرمه بررسی شد، این اثر در دالها در سال 1955 در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی شناسایی شد. هدف این مقاله استفاده از این ویژگی مهم دالها در راستای کاهش آثار خرابی پیشرونده در دالهای بتن مسلح است. خرابی پیشرونده در دالهای طراحی شده با حذف ناگهانی یک ستون داخلی شبیهسازی و ظرفیت دال در حضور نیروی غشایی فشاری در مقاومتهای بتن مختلف و ضخامتهای گوناگون دال محاسبه شد. قابلیت حمل بار برای دهانهی جدیدی که دال به علت حذف ناگهانی ستون با آن مواجه شده برای نمونهها مورد مقایسه قرار گرفت. نتیجهی این پژوهش نشان داد که اثر غشایی دال که اغلب در طراحی در نظر گرفته نمیشود میتواند تا حد زیادی از خرابی پیشروندهی سازه جلوگیری کند. همچنین افزایش مقاومت بتن نسبت به مقدار معمول پیشنهاد شده و افزایش ضخامت دال نسبت به حداقل پیشنهادی آیین نامه میتواند به افزایش ظرفیت دال در حمل بار افزایش یافته ناشی از حذف ناگهانی یک ستون میانی، کمک کند.

کلمات کلیدی

, اثر غشایی, دال, مقاومت بتن, ضخامت دال, خرابی پیشرونده, بتن آرمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060865,
author = {سلیمانی, عاطفه and اصفهانی, محمدرضا},
title = {تاثیر ضخامت دال بر خرابی پیشرونده دال های بتن مسلح},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اثر غشایی، دال، مقاومت بتن، ضخامت دال، خرابی پیشرونده، بتن آرمه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر ضخامت دال بر خرابی پیشرونده دال های بتن مسلح
%A سلیمانی, عاطفه
%A اصفهانی, محمدرضا
%J سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
%D 2016

[Download]