دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , 2016-09-07

عنوان : ( تاثیر علف‌کش تریفلورالین بر گره زایی و غلظت نیتروژن گیاه سویا )

نویسندگان: مجتبی اردمه , امیر لکزیان , اکرم حلاج نیا , ابراهیم ایزدی دربندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر بقایای علف‌کش تریفلورالین بر گره‌زایی وغلظت نیتروژن گیاه سویا، آزمایشی گلخانه‌ای در قالب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل، سطوح علف‌کش تریفلورالین در 6 سطح 0، 16/0، 32/0، 48/0، 64/0، 96/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک خشک بود. 70 روز پس از کاشت، گیاهان برداشت و صفاتی مانند، وزن گره، تعداد گره و غلظت نیتروژن در گیاه اندازه‌گیری شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، کاربرد علف‌کش تریفلورالین در همه غلظت ها اثرات منفی بر روی صفات مورد مطالعه داشت و با افزایش غلظت علف‌کش در خاک، تمام صفات مورد بررسی در گیاه سویا کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, گره زایی, تریفلورالین, سویا, نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060867,
author = {اردمه, مجتبی and لکزیان, امیر and حلاج نیا, اکرم and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {تاثیر علف‌کش تریفلورالین بر گره زایی و غلظت نیتروژن گیاه سویا},
booktitle = {دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {گره زایی، تریفلورالین، سویا، نیتروژن کل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر علف‌کش تریفلورالین بر گره زایی و غلظت نیتروژن گیاه سویا
%A اردمه, مجتبی
%A لکزیان, امیر
%A حلاج نیا, اکرم
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
%D 2016

[Download]