دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30

عنوان : ( مدلسازی استاتیکی ناپایداری جانبی تراکتور مسی فرگوسن 582 روی سطح شیبدار )

نویسندگان: داود حدادی , عباس روحانی , مهدی خجسته پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ناپایداری تراکتور از عوامل اصلی خطر آفرین در حرفه کشاورزی محسوب می شود که همواره کاربران این ماشینها را در معرض خطر قرار می دهد. لذا مطالعه عوامل موثر بر ناپایداری و ارائه راهکارهایی برای افزایش پایداری تراکتور و ایمنی کاربران هنگام کار بر روی زمینهای ناهمواربسیار ضروری خواهد بود. در این تحقیق ، پایداری جانبی تراکتور مسی فرگوسن 282 با استفاده از یک مدل هندسی برای پیش بینی آغاز زاویه ناپایداری و نیروهای تماسی تایرها تحت شرایط شبه استاتیکی مورد بررسی قرار گرفته است. تراکتور در این مدل با استفاده از روش استاتیکی و با فرض صفر بودن تمام شتاب ها در دو قسمت جلویی تراکتور شامل اکسل جلو و چرخ های جلو با جرم و اینرسی قابل چشم پوشی و عقبی تراکتور شامل چرخ های عقب و بقیه ماشین با جرم و اینرسی قابل توجه، تحلیل شده است. این مدل که برای تراکتورهای شاسی ثابت و دو چرخ محرک مناسب است، دو نوع وضعیت ناپایداری جانبی را زمانی که یکی از چرخ های عقبی یا جلویی تماس خود را با سطح شیبدار از دست می دهد (فاز 1) پیش بینی می نماید. نتایج حاصل از به کارگیری این مدل در تراکتور مورد مطالعه ، فعال سازی ترمز روی 4 چرخ تراکتور به منظور تاخیر انداختن یا متوقف کردن پیشروی ناپایداری به سمت فاز 2 و واژگونی کامل، افزایش فاصله عرضی بین چرخ های تراکتور و پایین آوردن موقعیت مرکز ثقل را به منظور افزایش ایمنی و پایداری تراکتور حین کار بر روی سطح شیبدار پیشنهاد می کند.

کلمات کلیدی

, ایمنی تراکتور , پایداری , تراکتور , ناپایداری جانبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060874,
author = {حدادی, داود and روحانی, عباس and خجسته پور, مهدی},
title = {مدلسازی استاتیکی ناپایداری جانبی تراکتور مسی فرگوسن 582 روی سطح شیبدار},
booktitle = {دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ایمنی تراکتور ، پایداری ، تراکتور ، ناپایداری جانبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی استاتیکی ناپایداری جانبی تراکتور مسی فرگوسن 582 روی سطح شیبدار
%A حدادی, داود
%A روحانی, عباس
%A خجسته پور, مهدی
%J دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
%D 2016

[Download]