اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت , 2016-09-22

عنوان : ( تاثیر مقاومت بتن بر خرابی پیشرونده¬ی دال¬های بتن مسلح )

نویسندگان: عاطفه سلیمانی , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثر غشایی دال¬های بتن آرمه بررسی شده است. هدف این مقاله استفاده از این ویژگی مهم دال¬ها در راستای کاهش آثار خرابی پیشرونده در دال¬های بتن مسلح است. خرابی پیشرونده در دال¬های طراحی شده با حذف ناگهانی یک ستون داخلی شبیه¬سازی و ظرفیت دال در حضور نیروی غشایی فشاری در مقاومت¬های بتن مختلف محاسبه شده است. قابلیت حمل بار برای دهانه¬ی جدیدی که دال به علت حذف ناگهانی ستون با آن مواجه شده برای نمونه¬ها مورد مقایسه قرار گرفته است. نتیجه¬ی این پژوهش نشان داد که اثر غشایی دال که اغلب در طراحی در نظر گرفته نمی¬شود می¬تواند تا حد زیادی از خرابی پیشرونده¬ی سازه جلوگیری کند و افزایش مقاومت بتن نسبت به حداقل پیشنهاد شده می-تواند به افزایش ظرفیت دال در حمل بار افزایش یافته ناشی از حذف ناگهانی یک ستون میانی، کمک کند.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: اثر غشایی, دال, مقاومت بتن, خرابی پیشرونده, بتن آرمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060876,
author = {سلیمانی, عاطفه and اصفهانی, محمدرضا},
title = {تاثیر مقاومت بتن بر خرابی پیشرونده¬ی دال¬های بتن مسلح},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: اثر غشایی، دال، مقاومت بتن، خرابی پیشرونده، بتن آرمه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر مقاومت بتن بر خرابی پیشرونده¬ی دال¬های بتن مسلح
%A سلیمانی, عاطفه
%A اصفهانی, محمدرضا
%J اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
%D 2016

[Download]