سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین , 2016-02-08

عنوان : ( بررسی آلایندگی جیوه و فرایندهای کنترل کننده تحرک و جابجایی آن در حوضه سفیدرود )

نویسندگان: فاطمه علمی سولا , مرتضی رزم آرا فرزقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه برای بررسی آلودگی رودخانه سفیدرود به جیوه تعداد 11 نمونه آب از مناطق مختلف آن برداشت شد نتایج آنالیز نمونه¬های آب نشان¬دهنده غلظت بیش از حد مجاز جیوه در منابع آبی منطقه است. رسوبات حوضه سفیدرود، نقش اصلی در برهمکنش¬ها، حمل، سرنوشت و تبدیل گونه¬های جیوه در آبهای رودخانه دارند. عمده¬ترین فرآیندهایی که تحرک و جابجایی جیوه را کنترل می¬کنند مرتبط با رسوبات معلق، پدیده¬های جذب، واجذب، جذب جیوه به مواد آلی جامد، تبدیلات ژئوشیمیایی، انحلال فازهای جامد، تشکیل کمپلکس با مواد آلی محلول (DOM)، فرآیندهای انتشار و برهمکنش¬های اکسایش-کاهش (redox) می¬باشند. این مطالعه نشان داد که عمده مقدار جیوه توسط رسوبات حامل جیوه حمل و به دلیل فرآیندهای انتشار، جیوه به تدریج در آب آزاد می¬شود. در زمان پرآبی، به دلیل تعلیق دوباره رسوبات، مقدار جیوه حمل¬شده افزایش می¬یابد.

کلمات کلیدی

, سفیدرود, جیوه, رسوبات حوضه, تحرک و جابجایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060877,
author = {علمی سولا, فاطمه and رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {بررسی آلایندگی جیوه و فرایندهای کنترل کننده تحرک و جابجایی آن در حوضه سفیدرود},
booktitle = {سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سفیدرود، جیوه، رسوبات حوضه، تحرک و جابجایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آلایندگی جیوه و فرایندهای کنترل کننده تحرک و جابجایی آن در حوضه سفیدرود
%A علمی سولا, فاطمه
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین
%D 2016

[Download]