هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست , 2016-08-04

عنوان : ( شناسایی ظرفیت جذب رس های ستونی آلومینیوم- آهن دار (Al-Fe Pillared clay) در حذف آفلاتوکسین )

نویسندگان: فتانه شهرکی , مرتضی رزم آرا فرزقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مونتموریلونیت به عنوان ماده¬ی پیش¬ساز برای سنتز مونتموریلونیت آلومینیوم-آهن در جذب آفلاتوکسین توسط Al-Fe(Mt) مورد بررسی قرار گرفت. در نسبت مولی Al3+ بهFe3+ ، مونتموریلونیت بیشترین ظرفیت جذب را داشته که بسیار بالاتر از مونتموریلونیت طبیعی است. جاذب با XRD و XRF شناسایی شده و عواملی مانند pH، زمان موثر، دما و غیره در جذب آفلاتوکسین مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می¬دهد که تفاوت زیادی بین ظرفیت جذب نمونه¬ی طبیعی و نمونه رس پیلارد شده وجود دارد که به دلیل تفاوت در ساختار درونی و ترکیب شیمیایی آنها است.

کلمات کلیدی

, مونتموریلونیت ستونی, آفلاتوکسین , پلی¬کاتیون آهن – آلومینیوم, جذب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060881,
author = {شهرکی, فتانه and رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {شناسایی ظرفیت جذب رس های ستونی آلومینیوم- آهن دار (Al-Fe Pillared clay) در حذف آفلاتوکسین},
booktitle = {هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مونتموریلونیت ستونی، آفلاتوکسین ، پلی¬کاتیون آهن – آلومینیوم، جذب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی ظرفیت جذب رس های ستونی آلومینیوم- آهن دار (Al-Fe Pillared clay) در حذف آفلاتوکسین
%A شهرکی, فتانه
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
%D 2016

[Download]