هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست , 2016-09-05

عنوان : ( تأثیر قلیاییت گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم بر محیط زیست )

نویسندگان: مینا ارژنگی , مرتضی رزم آرا فرزقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی اثرات زیست¬محیطی باطله حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم، نمونه برداری گل قرمز از سد باطله کارخانه برداشت شد. با استفاده از آنالیزهای XRD، XRF و ICP، نوع کانی¬های تشکیل¬دهنده و میزان عناصر اصلی، فرعی و رادیواکتیو در نمونه تعیین گردید. نتایج، نشان¬دهنده وجود غلظت بالای فلزات سنگین (ازقبیل Cr، Pb، Zr، V و Mo) در نمونه¬ها می¬باشد که قابلیت ورود به آبهای سطحی و زیرزمینی منطقه را دارند. اما اصلی¬ترین نگرانی مربوط به قلیاییت بالای باطله است که در حدود 10 اندازه¬گیری شده است. با آزمایشات خنثی¬سازی توسط آب مقطر، مشخص شد که حجم آب موردنیاز برای از¬بین¬بردن قلیاییت باطله-هایی که سالانه در این کارخانه تولید می¬شوند، حدود 280 میلیون متر مکعب می¬باشد. مقدار نزولات جوی در منطقه موردمطالعه، پتانسیل از¬بین¬بردن این قلیاییت را ندارند. بنابراین، منابع آبی منطقه به شدت در معرض آلودگی قرار دارند.

کلمات کلیدی

, گل قرمز, بوکسیت, قلیاییت, آلودگی, محیط زیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060884,
author = {ارژنگی, مینا and رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {تأثیر قلیاییت گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم بر محیط زیست},
booktitle = {هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گل قرمز، بوکسیت، قلیاییت، آلودگی، محیط زیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر قلیاییت گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم بر محیط زیست
%A ارژنگی, مینا
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
%D 2016

[Download]