همایش بین المللی علمی و راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها , 2014-10-18

عنوان : ( برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری مذهبی کلانشهر مشهد )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , حدیث کامرانی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مکان های شهری در تلاش برای شناسایی مزیت های رقابتی خود در شبکه جهانی و منطقه ای شهری می باشند تا بتوانند قدرت رقابت با سایر مکان ها را داشته باشند. از جمله مزیت های رقابتی جدیدی که امروزه از سوی کشورهای مختلف در شهرها مورد استفاده قرار می گیرد، مزیت مربوط به توسعه گردشگری می باشد. شهر مشهد به واسطه وجود بارگاه حضرت امام رضا(ع) از جمله مهمترین شهرهای مقصد گردشگری مذهبی در ایران بشمار می رود. استفاده از این پتانسیل گردشگری نیازمند برنامه ریزی دقیق و اینده نگر می باشد که از طریق آن بتوان زمینه های توسعه گردشگری مذهبی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی گسترش داده و شهر مشهد را به واسطه آن به عنوان یک شهر قطب گردشگری مذهبی منطقه ای و جهان اسلام تبدیل کرد. برای این منظور در این مطالعه از طریق روش شناسی توصیفی و تحلیلی با مدل راهبردی SWOT تلاش شدن زمینه های و راهبردهای توسعه گردشگری شهر مشهد استخراج و در اختیار برنامه ریزان و مدیران گردشگری شهر مشهد قرار گیرد. با توجه به داده های جمع آوری شده از طریق 29 نفر از خبرگان شهر مشهد و فعال در زمینه گردشگری مذهبی، ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در رابطه با توسعه گردشگری مذهبی مشهد استخراج گردید و پس از انجام محاسبات مربوط به مدل SWOT، نتایج نشان داده که مناسب ترین راهبرد برای توسعه گردشگری شهر مشهد با توجه به شرایط موجود راهبرد تهاجمی می باشد که در قالب 9 استراتژی قابل پیگیری می¬باشد.

کلمات کلیدی

, توسعه گردشگری, گردشگری مذهبی, برنامه ریزی راهبردی, شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060907,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and کامرانی فر, حدیث},
title = {برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری مذهبی کلانشهر مشهد},
booktitle = {همایش بین المللی علمی و راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توسعه گردشگری، گردشگری مذهبی، برنامه ریزی راهبردی، شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری مذهبی کلانشهر مشهد
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A کامرانی فر, حدیث
%J همایش بین المللی علمی و راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
%D 2014

[Download]