هفتمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع , 2016-06-30

عنوان : ( بررسی لایه بندی دمایی سیستم توزیع هوای زیرسطحی (UFAD) در فضاهای آموزشی با استفاده از CFD )

نویسندگان: حامد مصلحی , حمید نیازمند , محمد مقیمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازآنجاکه نزدیک به 40 درصد از مصرف انرژی در جهان مربوط به بخش ساختمان است، بهکارگیری سیستمهای تهویه مطبوعی که علاوه بر کاهش مصرف انرژی، کیفیت هوای داخلی و آسایش حرارتی افراد را تأمین کند، امری ضروری به شمار میرود. یکی از این سیستمها، سیستم توزیع هوای زیرسطحی میباشد. این سیستم با تقسیم فضای اتاق به دو قسمت ناحیهی 1 متر) و ناحیهی بالای اتاق / حضور افراد (فضای بین کف اتاق تا ارتفاع 8 1 متر تا سقف) اولویت را تأمین آسایش در ناحیه ی / (فضای بین ارتفاع 8 حضور افراد قرار داده است و به دلیل ورود جریان هوا با دمای پایین از کف و گرم شدن آن در اثر گرمای بدن افراد و تجهیزات، هوا در ارتفاع های مختلف دارای دماهای متفاوتی میباشد که باعث لایهبندی حرارتی هوا میشود و به همین دلیل، سیستم مذکور نیاز به تأمین هوای کمتری در مقایسه با سایر سیستمهای مرسوم دارد. در شبیهسازی صورت گرفته در فضایی با کاربری آموزشی که دارای سیستم توزیع هوای زیر سطحی می باشد، طبقه بندی دمایی در طول ارتفاع اتاق کاملا واضح بوده به نحوی که دمای اتاق از کف تا سقف حدود 4 درجه سانتی گراد تغییر کرده است.

کلمات کلیدی

, تهویه مطبوع, سیستم توزیع هوای زیر سطحی, انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060914,
author = {مصلحی, حامد and نیازمند, حمید and مقیمان, محمد},
title = {بررسی لایه بندی دمایی سیستم توزیع هوای زیرسطحی (UFAD) در فضاهای آموزشی با استفاده از CFD},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع},
year = {2016},
location = {ایران، تهران, ايران},
keywords = {تهویه مطبوع، سیستم توزیع هوای زیر سطحی، انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی لایه بندی دمایی سیستم توزیع هوای زیرسطحی (UFAD) در فضاهای آموزشی با استفاده از CFD
%A مصلحی, حامد
%A نیازمند, حمید
%A مقیمان, محمد
%J هفتمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
%D 2016

[Download]