مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (11), سال (2017-2) , صفحات (92-102)

عنوان : ( شبیه ‌سازی دارو رسانی هدفمند در سیستم ورتبروبازیلار توسط میکرو ذرات آهن-کربن، تحت تاثیر میدان مغناطیسی )

نویسندگان: علی سالاری , علیرضا شریفی , حمید نیازمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش‌های موجود به منظور درمان گرفتگی شریان، تزریق میکرو ذرات حامل دارو به داخل شریان مورد نظر می‌باشد. میکرو ذرات به وسیله جریان خون به پلاکت‌های چربی برخورد کرده و با جذب دارو در آن ناحیه، موجب درمان بیماری می‌گردد. از آنجایی که توزیع ذرات دارو تابع الگوی جریان خون می‌باشند، اثر بخشی این روش درمان در صورتی تقویت می‌شود که ذرات به محل مورد نظر هدایت شوند تا دارو در همین محل جذب شود در غیر این صورت بیمار باید دوز‌های زیادی از دارو مصرف نماید که عوارض متعددی را به دنبال دارد. به منظور افزایش بازدهی جذب ذرات و جلوگیری از عوارض جانبی می‌توان از میدان مغناطیسی استفاده نمود، به گونه‌ای که با اعمال این میدان در محل مورد نظر، ذرات در ناحیه هدف (ناحیه مورد نظر جهت جذب دارو) جذب شده و موجب افزایش بازدهی درمان می‌گردد. در مطالعه حاضر به بررسی عملکرد ذرات حامل دارو در سیستم ورتبروبازیلار به منظور درمان گرفتگی در شرایط بدون میدان مغناطیسی و با اعمال این میدان پرداخته شده است؛ روش انجام این مطالعه به صورت عددی بوده و به منظور حل معادلات از نرم افزار انسیس فلوئنت استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که توزیع ذرات قبل و بعد از اعمال میدان تفاوت چشم گیری داشته است، به گونه‌ای که اعمال میدان مغناطیسی تا حدود 16 برابر میزان بازدهی جذب ذرات را افزایش می‌دهد؛ از دیگر عوامل موثر بر بازدهی درمان بیماری، مکان تزریق ذرات و قطر آن‌ها می‌باشد که مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, سیستم ورتبروبازیلار, شریان ورتبرال, گرفتگی شرایین, میدان مغناطیسی, میکرو ذرات مغناطیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060917,
author = {سالاری, علی and شریفی, علیرضا and نیازمند, حمید},
title = {شبیه ‌سازی دارو رسانی هدفمند در سیستم ورتبروبازیلار توسط میکرو ذرات آهن-کربن، تحت تاثیر میدان مغناطیسی},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {16},
number = {11},
month = {February},
issn = {1027-5940},
pages = {92--102},
numpages = {10},
keywords = {سیستم ورتبروبازیلار، شریان ورتبرال، گرفتگی شرایین، میدان مغناطیسی، میکرو ذرات مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه ‌سازی دارو رسانی هدفمند در سیستم ورتبروبازیلار توسط میکرو ذرات آهن-کربن، تحت تاثیر میدان مغناطیسی
%A سالاری, علی
%A شریفی, علیرضا
%A نیازمند, حمید
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]