مطالعات زبان و ترجمه, دوره (49), شماره (1), سال (2016-12) , صفحات (101-114)

عنوان : ( بررسی تطبیقی ساختار و محتوا در رمان ویکتور هوگو و داستان شاپور قریب )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان , سارا جوانمردی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ادبیات تطبیقی شاخه ای است از نقد ادبی که به بررسی روابط فرهنگی و ادبی میان ملت ها می پردازد. از این رو بررسی شباهت ها ی محتوایی و ساختاری میان آثار نویسندگان برخاسته از فرهنگ ها ی گوناگون شاخه ای از پژوهش های تطبیقی است، که همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در این گفتار برآنیم تا به پژوهشی در این زمینه با نگاهی به آثار ویکتور هوگو و شاپور قریب بپردازیم. هوگو، در رمان مردی که می خندد می کوشد تا به روایت سرنوشت سیاه پسرکی زشت رو که همواره خنده ی موحشی بر چهره دارد، بپردازد. قریب، نویسنده ی معاصر ایرانی، نیز در داستان عذرا لندوکه به حکایت تیره روزی دخترکی زشت رو می پردازد. دو داستان تصویری است از زندگی انسان هایی که صورتی زشت اما سیرتی زیبا دارند. میان این دو اثر ، از نظر مضامین،گره خوردگی حوادث و شخصیت ها مشابهت هایی وجود دارد. در این جستار برآنیم، که با استفاده از ابزار های تطبیق و مقایسه به تحلیل تطبیقی محتوا و ساختاردو اثر و نیز به مشخص کردن میزان و علت شباهت میان دو داستان بپردازیم .

کلمات کلیدی

, ادبیات تطبیقی, ویکتور هوگو, مردی که می خندد, شاپور قریب, عذرا لندوکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060933,
author = {فارسیان, محمدرضا and جوانمردی, سارا},
title = {بررسی تطبیقی ساختار و محتوا در رمان ویکتور هوگو و داستان شاپور قریب},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2016},
volume = {49},
number = {1},
month = {December},
issn = {2228-5202},
pages = {101--114},
numpages = {13},
keywords = {ادبیات تطبیقی، ویکتور هوگو، مردی که می خندد،شاپور قریب، عذرا لندوکه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی ساختار و محتوا در رمان ویکتور هوگو و داستان شاپور قریب
%A فارسیان, محمدرضا
%A جوانمردی, سارا
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2016

[Download]