نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2016-04-27

عنوان : ( امکان سنجی تعطیلی ایستگاه های آتش نشانی در طول شبانه روز )

نویسندگان: روژین شریفی , مجید سالاری , علیرضا شادمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش مسئله تحلیل ریسک مناطق تحت پوشش ایستگاههای آتشنشانی شهر مشهد به منظور امکانسنجی تعطیلی برخی از ایستگاهها در طول شبانهروز با هدف کاهش هزینهها انجام میگیرد. در این راستا معیارهای موثر در احتمال رخداد و شدت اثر انواع حوادث شناسایی شده و با استفاده از ابزارهای تحلیل سلسلهمراتبیفازی 2 و سیستم اطلاعات جغرافیایی 9 ، ریسک نواحی تحت پوشش ایستگاه های مختلف در روز و شب محاسبه گردیده است. در انتها پس از شناسایی ایستگاههای کم ریسک، ابزارهای داده کاوی 4 جهت تعدیل احتمالی ساعات کاری ایستگاه ها پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

برنامهریزی ساعتهای کاری ; پیش بینی ریسک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060943,
author = {شریفی, روژین and سالاری, مجید and شادمان, علیرضا},
title = {امکان سنجی تعطیلی ایستگاه های آتش نشانی در طول شبانه روز},
booktitle = {نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {برنامهریزی ساعتهای کاری ; پیش بینی ریسک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امکان سنجی تعطیلی ایستگاه های آتش نشانی در طول شبانه روز
%A شریفی, روژین
%A سالاری, مجید
%A شادمان, علیرضا
%J نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
%D 2016

[Download]