دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30

عنوان : ( ارزیابی قابلیت اطمینانِ سیستمهای تولید در صنایع غذایی )

نویسندگان: حمزه سلطانعلی عباسکوهی , عباس روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویکرد قابلیت اطمینان در مبحث مدیریت داراییهای فیزیکی، به عنوان یک شاخص مهندسی، نقش مهمی را در بهبود اثر بخشی و نیز کاهش هزینههای نگهداری و تعمیرات در سیستمهای مختلف تولیدی ایفا مینماید. با توجه به اهمیت قابلیت دسترسپذیری تجهیزاتِ صنایع غذایی در تولید و فرآوری نهایی محصولات و نیز توسعه پژوهشها در زمینه برنامهریزی نگهداری و تعمیرات در صنایع تبدیلی کشاورزی و صنعت غذا به ویژه در ایران، هدف از این مقاله ارائه انواع روشهای تحلیل آماری و ریاضی و نیز الگوریتمهای مدلسازی به منظور ارزیابی شاخص قابلیت اطمینان و شاخصهای مرتبط با آن از قیبل شاخص تعمیر پذیری و دسترس پذیری برای انواع خطوط تولید در صنایع غذایی بود. همچنین در مطالعه حاضر، شاخصهای قابلیت اطمینان در صنایع کشاورزی، صنایع لبنی و نوشیدنی، خطوط تولید نان صنعتی و شیرینی و سایر صنایع مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که بهبود عملکرد تجهیزات در خطوط تولید به منظور حفظ قابلیت اطمینان کاری آنها، مستلزم انتخاب راهبردهای بهینه نگهداری و تعمیرات برنامهریزی شده است

کلمات کلیدی

, توزیع آماری, قابلیت اطمینان, برنامهریزی, خط تولید, نگهداری و تعمیرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060948,
author = {سلطانعلی عباسکوهی, حمزه and روحانی, عباس},
title = {ارزیابی قابلیت اطمینانِ سیستمهای تولید در صنایع غذایی},
booktitle = {دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توزیع آماری، قابلیت اطمینان، برنامهریزی، خط تولید، نگهداری و تعمیرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی قابلیت اطمینانِ سیستمهای تولید در صنایع غذایی
%A سلطانعلی عباسکوهی, حمزه
%A روحانی, عباس
%J دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
%D 2016

[Download]