دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30

عنوان : ( کاربرد زمین آمار و روش های درون یابی در تهیه نقشه فشردگی خاک )

نویسندگان: وحید بحرپور , عباس روحانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , سعید ظریف نشاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تراکم خاک به عنوان یکی از مشکلات عمده در تولید محصولات کشاورزی شناخته می شود. آگاهی از وضعیت تراکم خاک، با پیش بینی و پهنه بندی شدت تراکم می تواند خطر زیان های ناشی از این پدیده را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. هدف از این پژوهش ارزیابی دقت روش های درون یابی در زمین آمار نظیر روش های مختلف کریجینگ و کوکریجینگ که در تهیه نقشه تراکم خاک به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد می باشد. از نتایج بدست آمده در این مطالعه مشخص شد روش های زمین آمار و درون یابی کرجینگ از جمله مدل های پرطرفدار در این زمینه می باشد و در اکثر تحلیل های صورت گرفته در زمینه فشردگی و مقاومت خاک نتایج خوبی را از خود نشان داده است

کلمات کلیدی

, درون یابی , سخت لایه شخم, شاخص مخروطی, کریجینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060951,
author = {بحرپور, وحید and روحانی, عباس and عباسپور فرد, محمدحسین and اق خانی, محمدحسین and سعید ظریف نشاط},
title = {کاربرد زمین آمار و روش های درون یابی در تهیه نقشه فشردگی خاک},
booktitle = {دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {درون یابی ، سخت لایه شخم، شاخص مخروطی، کریجینگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد زمین آمار و روش های درون یابی در تهیه نقشه فشردگی خاک
%A بحرپور, وحید
%A روحانی, عباس
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A اق خانی, محمدحسین
%A سعید ظریف نشاط
%J دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
%D 2016

[Download]