اولین همایش میکرو فلوییدیک و کاربردهای آن در پزشکی و مهندسی , 2016-03-05

عنوان : ( شبیه سازی عددی جریان الکترواسموتیک اختلاطی در ریزمجرای شیاردار )

نویسندگان: یاسر بساطی , امیر حیدری , حمید نیازمند , امیدرضا محمدیپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از پدیده های مهم و جالب توجه در ریزمجراها جریانهای الکترواسموتیک است که به منظور پمپاژ سیال در ابعاد میکرو و نانو مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه شکل گیری و فیزیک این جریان ها به گونه ای است که می تواند نقش بسیاری موثری در اختلاط، جدایش و کنترل ریزجریان ها ایفا نماید. در همین راستا تحقیقات متعددی [1-4] در رابطه با تحلیل اختلاط در جریانهای الکترواسموتیک صورت گرفته است که عموما مبتنی بر فرضیات ساده کننده ای همچون رابطه تقریبی توزیع بولتزمن بوده است. این در حالی است که توزیع بولتزمن و به تبع آن معادله پواسون - بولتزمن تنها زمانی معتبر است که تغییرات چگالی بار خالص الکتریکی در طول جریان ناچیز باشد و یا به عبارت دیگر جریان از نظر توزیع یونی کاملا توسعه یافته باشد. در تحقیق حاضر، جریان الکترواسموتیک در یک ریزمجرای تخت با تکیه برحل معادله نرنست - پلانک به جای توزیع بولتزمن، شبیه سازی شده و سپس اختلاط در جریان حاصل مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, جریان الکترواسموتیک, اختلاط, ریزمجرا, معادله نرنست – پلانک, روش لتیس بولتزمن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060960,
author = {بساطی, یاسر and امیر حیدری and نیازمند, حمید and امیدرضا محمدیپور},
title = {شبیه سازی عددی جریان الکترواسموتیک اختلاطی در ریزمجرای شیاردار},
booktitle = {اولین همایش میکرو فلوییدیک و کاربردهای آن در پزشکی و مهندسی},
year = {2016},
location = {ایران، تهران, ايران},
keywords = {جریان الکترواسموتیک، اختلاط، ریزمجرا، معادله نرنست – پلانک، روش لتیس بولتزمن.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی عددی جریان الکترواسموتیک اختلاطی در ریزمجرای شیاردار
%A بساطی, یاسر
%A امیر حیدری
%A نیازمند, حمید
%A امیدرضا محمدیپور
%J اولین همایش میکرو فلوییدیک و کاربردهای آن در پزشکی و مهندسی
%D 2016

[Download]