سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد , 2016-11-10

Title : ( اهمیت بکارگیری برنامه کاربردی مدیریت نوآوری IMA در فرآیند نوآوری )

Authors: Amir Mohammad Fakoor Saghih , fariba mahdi rezaee ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

امروزه نوآوری به یکی از اجزای اصلی استراتژی کسب و کار بیشتر سازمانها تبدیل شده است. اما کمتر سازمانی به صورت واضح و روشن فرایند نوآوری خود را تعریف میکند. لازمه دست یافتن به مزیت رقابتی در بازار، اجرای نوآوری به صورت پایدار و اثربخش و نیز مدیریت مؤثر فرایند نوآوری است. از سوی دیگر با وجود اینکه مدیریت فرایند نوآوری یک فرایند سازمانی دانش محور است، به تواناییها و پشتیبانیهای فناوری اطلاعات در این زمینه بسیار کم توجهی شده است. در این مقاله سعی شده است با بررسی مزایای استفاده از ابزارهای تکنولوژی در مدیریت فرایند نوآوری و بررسی مطالعات در زمینه استفاده از آنها و نقش آنها در پذیرش نوآوریهای جدید، بینشی تازه در به کارگیری این ابزار برای مدیران فراهم آید، تا مدیران بتوانند با دنبال کردن آنها به موفقیت در فرایندهای نوآوری خود دست یابند.

Keywords

, نوآوری, برنامه کاربردی مدیریت نوآوری, مدیریت فرآیند نوآوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060995,
author = {Fakoor Saghih, Amir Mohammad and Mahdi Rezaee, Fariba},
title = {اهمیت بکارگیری برنامه کاربردی مدیریت نوآوری IMA در فرآیند نوآوری},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد},
year = {2016},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {نوآوری، برنامه کاربردی مدیریت نوآوری، مدیریت فرآیند نوآوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اهمیت بکارگیری برنامه کاربردی مدیریت نوآوری IMA در فرآیند نوآوری
%A Fakoor Saghih, Amir Mohammad
%A Mahdi Rezaee, Fariba
%J سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
%D 2016

[Download]