هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی , 2015-10-12

عنوان : ( دیاسپورا؛ الگوی رفتاری قوم کرد )

نویسندگان: هادی اعظمی , فاطمه بخشی شادمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل بسیار مهم در جهان به خصوص در خاورمیانه وجود بحران قومی و بروز نوعی خاص گرایی قوی است. نیروهای واگرا در تعیین چگونگی انسجام ملی در جوامع چند قومیتی نقش عمده ای دارند. علل بروز و انگیزه های احساسات و اقدامات واگرایانه در این جوامع منشاء داخلی دارد ولی باید به عوامل جغرافیایی آن جوامع هم توجه کرد. قرارگیری جوامع قومیتی بگونه ای که یک قوم در چند کشور همسایه پراکنده شده اند عامل تقویتی برای وگرایی و تشکیل خودمختاری می باشد. پراکندگی قوم کرد در کشورهای ترکیه، عراق، سوریه و ایران، منازعات قومی در آن کشورها و جدایی طلبی این قوم در سال های اخیر ما را بر این داشت تا با مطالعه کتابخانه ای و اسناد اینترنتی و با روش توصیفی تحلیلی وضعیت کردها - را در چهار کشور مطالعه کنیم و رشد الگوی رفتاری دیاسپورا )ملحق گرایی( در بین کردها را شاهدیم. با مطالعات انجام شده به این نتیجه رسیدیم که عوامل واگرایی که در کشورهای ترکیه و عراق گسترش بیشتری دارند در مقابل کردها الگوی رفتاری دیاسپورا قوی تری دارند در حالی که در سوریه طی دو سال اخیر این الگو رشد کرده و در ایران وضعیت دیاسپورا ضعیف می باشد.

کلمات کلیدی

, واگرایی, الگوی دیاسپورا , قوم کرد, کردستان عراق ترکیه سوریه و ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061000,
author = {اعظمی, هادی and بخشی شادمهری, فاطمه},
title = {دیاسپورا؛ الگوی رفتاری قوم کرد},
booktitle = {هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی},
year = {2015},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {واگرایی، الگوی دیاسپورا ، قوم کرد، کردستان عراق ترکیه سوریه و ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دیاسپورا؛ الگوی رفتاری قوم کرد
%A اعظمی, هادی
%A بخشی شادمهری, فاطمه
%J هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی
%D 2015

[Download]