اولین کنگره حکمت و خرد جندی شاپور , 2016-05-17

عنوان : ( تاثیر گذاری جندی شاپور بر مراکز علمی صدر اسلام )

نویسندگان: عباس سرافرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جندی شاپور ازجمله دانشگاه ها و مراکز علمی و فرهنگی است.که قدمتی طولانی دارد ودر دوره ساسانی سهم به سزایی در تعامل و تبادلات فرهنگی داشت پس از ظهور اسلام اعراب پی به اهمیت جندی شاپور بردند و تصیم داشتند آن را دست نخورده باقی گذارند اما پس از تاسیس حوزه علمی بغداد میراث علمی و فرهنگی دانشگاه جندی شاپور به بغداد کمک نمود پزشکی جندی شاپور بر شکل گیری پزشکی اعراب نقش موثری داشت برخی از دانش آموخته گان جندی شاپور طبیب خاص خلفا شدند و نفوذ سیاسی یافتند آنان در پیشرفت نهضت علمی و فرهنگی اسلامی پیش قدم شدند ، برخی از اعراب نیز برای آموختن علوم پزشکی به جندی شاپور مهاجرت کردند نهضت ترجمه در علم پزشکی از جمله نو آوری های مهم جندی شاپور بود که این حرکت باعث تحولات بزرگ علمی و فرهنگی در قرون اولیه اسلامی در جهان و تمدن اسلامی شد. ماندگاری دانشمندان جندی شاپور در بغداد باعث رنسانس علمی و فرهنگی شد که از آن به عنوان عصر طلایی فرهنگ و تمدن عباسی نام می برند، بیت الحکمه و کتابخانه آن خزانة الحکمه توسط جندی شاپوریان شکل گرفت دانشمندان جندی شاپور در انتقال میراث مکتوب و علمی حوزه های علمی و فلسفی هند و یونان و مصر که به زبان پهلوی ترجمه شده بود به جهان اسلام نقش کلیدی و تأثیر گذاری داشتند و جهان اسلام را با اندیشه ها و افکار رومی ، هندی، سریانی ، چینی و رومی آشنا ساختند.

کلمات کلیدی

, : جندی شاپور , اسلام , تأثیرگذاری , ایران , بغداد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061008,
author = {سرافرازی, عباس},
title = {تاثیر گذاری جندی شاپور بر مراکز علمی صدر اسلام},
booktitle = {اولین کنگره حکمت و خرد جندی شاپور},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {: جندی شاپور ، اسلام ، تأثیرگذاری ، ایران ، بغداد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر گذاری جندی شاپور بر مراکز علمی صدر اسلام
%A سرافرازی, عباس
%J اولین کنگره حکمت و خرد جندی شاپور
%D 2016

[Download]