مطالعات زبان و ترجمه, دوره (49), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (1-29)

عنوان : ( فرآیند و ویژگی‌های زیرنویس غیرحرفه‌ای در ایران )

نویسندگان: مسعود خوش سلیقه , الهام فاضلی حق پناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش اکتشافی به توصیف پدیدۀ نوظهور زیرنویس غیرحرفه‌ای در بستر ترجمۀ دیداری‌شنیداری در ایران می‌پردازد. این پژوهش با استفاده از داده‌های کیفی جمع‌آوری‌شده از طریق مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با نمونه‌ای منتخب از زیرنویس‌گذارن غیرحرفه‌ای ایرانی و محصولات ایشان، فرآیند تولید و نحوۀ عرضۀ زیرنویس غیرحرفه‌ای فارسی، دست‌اندرکاران و جزئیات فنی و امکانات و تجهیزات مورد نیاز را معرفی می‌نماید. تحصیلات شرکت‌کنندگان (3 نفر مرد و 4 نفر زن) غالباً در رشته‌های علوم پایه و مهندسی با میانگین سنی حدود 23 و سابقۀ فعالیت بین 7تا10 سال بود. مراحل اصلی معرفی‌شدۀ فرآیند تولید زیرنویس غیرحرفه‌ای فارسی شامل 1) تهیۀ نسخۀ اصلی انیمه، 2) ترجمه، 3) ویرایش ترجمه، 4) زمان‌بندی، 5) فرمت‌بندی و تنظیم ترانۀ تیتراژ، 6) ویرایش نهایی، 7) انکد فایل ویدئو و اسکریپت ترجمه شده، 8) کنترل کیفیت و 9) انتشار نسخۀ نهایی است. همچنین، در بررسی کیفیت نمونه‌ای تصادفی از محصولات زیرنویس غیرحرفه‌ای اشتباهات زبانی و ترجمه‌ای واضحی مشاهده گردید که با توجه به عدم آموزش رسمی زیرنویس‌گذارن غیرحرفه‌ای ایرانی، همانند دیگر همتایان خود در دیگر نقاط جهان، دور از انتظار نبود.

کلمات کلیدی

, ترجمۀ دیداری‌شنیداری, زیرنویس, ترجمۀ غیرحرفه‌ای, زیرنویس غیرحرفه‌ای, انیمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061016,
author = {خوش سلیقه, مسعود and فاضلی حق پناه, الهام},
title = {فرآیند و ویژگی‌های زیرنویس غیرحرفه‌ای در ایران},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2016},
volume = {49},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-5202},
pages = {1--29},
numpages = {28},
keywords = {ترجمۀ دیداری‌شنیداری، زیرنویس، ترجمۀ غیرحرفه‌ای، زیرنویس غیرحرفه‌ای، انیمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرآیند و ویژگی‌های زیرنویس غیرحرفه‌ای در ایران
%A خوش سلیقه, مسعود
%A فاضلی حق پناه, الهام
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2016

[Download]