اولین همایش ملی قیام گوهرشاد , 2016-05-17

عنوان : ( معلمان سپاه دانش و نقش آن ها در گسترش بی حجابی )

نویسندگان: عباس سرافرازی , رضا عباسی ماکرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سپاه دانش یکی از موارد چند گانه انقلاب سفید محمدرضا پهلوی بوده است این سپاه در اصل به منظور ترویج سوادآموزی بین مردم تشکیل شده بود اما شاید رژیم به جز این هدف اهداف دیگری را نیز دنبال می کرد زنان در سپاه دانش به این دلیل که باید با لباس مخصوص و بی حجاب در محل خدمت حاضر و به تدریس می پرداختند در گسترش بی حجابی تاثیر گذار بوده اند در این بین تاثیرپذیری قشر روستایی به دلیل احترام بسیار زیاد به معلم و شخص باسواد در روستا دو چندان بوده است این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع و اسناد موجود به دنبال این است که نقش معلمان سپاه دانش در ترویج فرهنگ بی حجابی را بررسی کند. البته در این زمینه مخالفت هایی صورت گرفته بود که این مخالفت ها و نوع رفتار عموم مردم به ویژه روستا ییان با معلمان سپاه دانش تحلیل خواهد شد به نظر می رسد یکی از اهداف حکومت پهلوی برای ارسال معلمان به ویژه خانم به روستاها ترویج بی حجابی و فرهنگ سازی در این زمینه بوده است.

کلمات کلیدی

, سپاه دانش , گسترش بی حجابی , روستاها , حکومت پهلوی دوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061023,
author = {سرافرازی, عباس and عباسی ماکرانی, رضا},
title = {معلمان سپاه دانش و نقش آن ها در گسترش بی حجابی},
booktitle = {اولین همایش ملی قیام گوهرشاد},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سپاه دانش ، گسترش بی حجابی ، روستاها ، حکومت پهلوی دوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معلمان سپاه دانش و نقش آن ها در گسترش بی حجابی
%A سرافرازی, عباس
%A عباسی ماکرانی, رضا
%J اولین همایش ملی قیام گوهرشاد
%D 2016

[Download]