نهمین کنگره انجمن ژئوپولتیک ایران و و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران , 2016-11-02

عنوان : ( تحلیل فضایی عملکرد سامانه های دفاع موشکی بومی ایران و تأثیر آن بر امنیت با استفاده از GIS (منطقه مورد مطالعه سواحل جاسک تا پسابندر) )

نویسندگان: فاطمه زعفرانی حصار , فهیمه مروجی راد , مهدی بازرگان , مسعود مینائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشور ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و سوق الجیشی، از دیرباز با مشکلات خارجی رو به رو بوده است. با پیشرفت تکنولوژی و تغییر در تسلیحات نظامی ایران نیز بر اساس استراتژی و دکترین دفاعی کشور توانسته است با ساخت سامانه های موشکی-دفاعی به صورت بومی، از پاره ای تهدیدات علیه امنیت ملی پیشگیری کند. بدین منظور مقاله حاضر به تحلیل استقرار سامانه های موشکی-دفاعی در سواحل جنوب شرق کشور و تأثیر آن بر امنیت در این مناطق با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشدکه برای تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای ArcGIS و Google Earth استفاده شده است. شایان ذکر است که پژوهش حاضر بر اساس اطلاعات حاصل از خبرگزاری های رسمی در خصوص موشک های دفاعی ایران انجام گرفته و سند خاصی در خصوص آنها وجود ندارد. در این پژوهش سامانه های موشکی-دفاعی بصورت فرضی در نزدیک ترین نقاط نسبت به دریا با ارتفاع بیش از 100 متر استقرار یافته اند. با استقرار 7 سامانه دفاعی و کاربرد موشک های با برد متفاوت بخش های گسترده ای از سواحل دریای عمان و تنگه هرمز تحت پوشش قرار می گیرند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با استقرار این هفت سامانه دفاعی علاوه بر تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در این بخش، در زمان وقوع برخی حوادث کشور ایران می تواند در محدوده برد موشک های مورد مطالعه این پژوهش پشتیبان دفاعی کشورهای دوست و همسایه نیز باشد.

کلمات کلیدی

, امنیت ملی, موشک, سامانه های دفاعی, GIS, سواحل جنوب شرق کشور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061034,
author = {زعفرانی حصار, فاطمه and مروجی راد, فهیمه and بازرگان, مهدی and مینائی, مسعود},
title = {تحلیل فضایی عملکرد سامانه های دفاع موشکی بومی ایران و تأثیر آن بر امنیت با استفاده از GIS (منطقه مورد مطالعه سواحل جاسک تا پسابندر)},
booktitle = {نهمین کنگره انجمن ژئوپولتیک ایران و و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران},
year = {2016},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {امنیت ملی، موشک، سامانه های دفاعی، GIS، سواحل جنوب شرق کشور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل فضایی عملکرد سامانه های دفاع موشکی بومی ایران و تأثیر آن بر امنیت با استفاده از GIS (منطقه مورد مطالعه سواحل جاسک تا پسابندر)
%A زعفرانی حصار, فاطمه
%A مروجی راد, فهیمه
%A بازرگان, مهدی
%A مینائی, مسعود
%J نهمین کنگره انجمن ژئوپولتیک ایران و و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
%D 2016

[Download]