اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و توسعه پایدار , 2016-11-08

عنوان : ( تحلیل های چند معیاره GIS برای کشاورزی حومه شهری؛ و اهمیت آن در امنیت و توسعه شهر پایدار )

نویسندگان: مسعود مینائی , سید علی حسینی , سید محمد حسینی , محمود داوودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تهدیدات علیه امنیت غذایی و کشاورزی به یکی از چالش های اساسی دولت مردان و برنامه ریزان تمامی جوامع بشری تبدیل شده است. چرا که با افزایش شدید جمعیت و ساکن شدن بیشتر مردم در مناطق شهری، علاوه بر کاسته شدن از نیروی تولید مواد غذایی و کشاورزی، این امر منجر به از بین رفتن زمین های حاصلخیز در سطح و حاشیه کلان شهر ها شده است. چرا که این شهر ها که به صورت انگلی از منابع بیرونی تغذیه می کنند در وضعیت عادی با مشکل تامین مواد غذایی روبرو هستند و اگر شرایط بحرانی روی دهد به سرعت دچار آشفتگی های امنیتی خواهند شد.مدل تحلیل های چند معیاره GIS برای کشاورزی حومه شهری نتیجه ترکیبی از تکنیک های سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم های پشتیبانی تصمیم مکانی است. در این مدل کاربری اراضی، خاک، منابع آب، جاده و بازار به عنوان پارامترهای تأثیرگذار اصلی برای کشاورزی حومه شهری در نظر گرفته می شوند. روش AHP به منظور محاسبه ی وزن اولویت بندی هر پارامتر بکار گرفته خواهد شد و این 5 پارامتر با توجه به اهمیتشان در سطوح زیاد، متوسط، کم، نامناسب مقیاس بندی می شوند. در ادامه با استفاده از مدل تاپسیس و تحلیل های فضایی بر پایه داده های شبکه، زمین های مناسب برای کشاورزی حومه شهری در سطوح مختلف به صورت بسیار دقیق مشخص می گردند. این مدل به برنامه ریزان کشاورزی حومه شهری و تصمیم گیران کمک می کند تا به تصمیم گیری در سطوح مختلف و متنوع بپردازند.

کلمات کلیدی

, حومه شهری, تحلیل های چند معیاره GIS, سیستم پشتیبانی تصمیم مکانی, سنجش از دور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061043,
author = {مینائی, مسعود and سید علی حسینی and سید محمد حسینی and محمود داوودی},
title = {تحلیل های چند معیاره GIS برای کشاورزی حومه شهری؛ و اهمیت آن در امنیت و توسعه شهر پایدار},
booktitle = {اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و توسعه پایدار},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حومه شهری، تحلیل های چند معیاره GIS، سیستم پشتیبانی تصمیم مکانی، سنجش از دور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل های چند معیاره GIS برای کشاورزی حومه شهری؛ و اهمیت آن در امنیت و توسعه شهر پایدار
%A مینائی, مسعود
%A سید علی حسینی
%A سید محمد حسینی
%A محمود داوودی
%J اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و توسعه پایدار
%D 2016

[Download]