اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند , 2016-05-18

عنوان : ( شناسایی اجزای اطلاعاتی پایگاه های داده جغرافیایی برای مطالعات حمل و نقل شهری )

نویسندگان: ملیحه اخباری , مسعود مینائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از سازمان های دخیل در امور شهری فعالیت ها و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در زمینه های حمل و نقل ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎ بهبود شرایط و آسایش هرچه بیشتر شهروندان است. انجام بسیاری از این پروژه ها منوط به استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) است. استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در حمل و نقل شهری با جمع آوری اطلاعات فضایی آغاز و در نهایت منجر به تسهیل و تدقیق این مطالعات و بهبود وضعیت حمل و نقل می گردد. با این حال تهیه اطلاعات جغرافیایی مجزا برای هر کدام از پروژه ها و مطالعات تحقیقاتی منجر به صرف هزینه و زمان اضافی شده و فرآیند مطالعاتی را به تاخیر می اندازد. از این رو جهت بهینه سازی فرآیند شناسایی و جمع آوری اطلاعات جغرافیایی بهتر است پایگاه داده جغرافیایی جامعی تهیه گردد تا نیازهای انواع مطالعات در این زمینه ها را تحت پوشش قرار دهد. از این رو در این تحقیق با مطالعه تحقیقات گوناگون در زمینه های حمل و نقل شهری، اطلاعات جغرافیایی لازم برای انجام مطالعات و پروژه ها در 9 حوزه احداث بزرگ راه، احداث پل عابر پیاده، احداث خیابان، مسیر یابی، مکان یابی ایستگاه اتوبوس، مکان یابی ایستگاه تاکسی، مکان یابی ایستگاه دوچرخه، مکان یابی ایستگاه مترو و مکان یابی پارکینگ شهری شناسایی گردید. نتیجه بررسی ها نشان داد پایگاه اطلاعات جغرافیایی جامعی که پاسخگوی اکثر مطالعات شهری با تاکید بر حمل و نقل شهری باشد دارای 38 لایه اطلاعاتی خواهد بود. استفاده از نتایج این تحقیق می تواند در بسیاری از مطالعات شهری به عنوان منبعی جامع و در طراحی ژدودیتابیس ها راهگشا باشد.

کلمات کلیدی

, سیستم اطلاعات جغرافیایی, (GIS), پایگاه داده جغرافیایی (Geodatabase), حمل و نقل, حمل ونقل شهری, حمل و نقل هوشمند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061044,
author = {اخباری, ملیحه and مینائی, مسعود},
title = {شناسایی اجزای اطلاعاتی پایگاه های داده جغرافیایی برای مطالعات حمل و نقل شهری},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند},
year = {2016},
location = {قم, ايران},
keywords = {سیستم اطلاعات جغرافیایی، (GIS)، پایگاه داده جغرافیایی (Geodatabase)، حمل و نقل، حمل ونقل شهری، حمل و نقل هوشمند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی اجزای اطلاعاتی پایگاه های داده جغرافیایی برای مطالعات حمل و نقل شهری
%A اخباری, ملیحه
%A مینائی, مسعود
%J اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند
%D 2016

[Download]