اولین همایش معماری فضاهای دانشگاهی , 2016-05-11

عنوان : ( مقایسه و تحلیل شاخصه های برنامه ریزی کالبدی در طرح های جامع پردیس های دانشگاهی )

نویسندگان: حامد کامل نیا , فرزانه فریدونی , الهه نشاطی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتباط تنگاتنگ و آشکاری میان مقوله های توسعه و فضا وجود دارد در حالی که در مطالعات و نظام برنامه ریزی سکونتگاه ها به ویژه در مقیاس های کلان مانند شهرها، پردیس های دانشگاهی، درمانی و... جایگاه شایسته ای برای آن تبیین نشده است. این واقعیت برنامه ریزان را از شناخت و شناسایی ابعاد فضایی دور نگه داشته شده و به ناکافی بودن مطالعات و نارسایی برنامه ها نیز اضافه می کند که بر این اساس برنامه ریزی فضایی و راهبردهای فضایی مورد توجه اندک قرار میگیرند. مدیریت خردمندانه فضا و کاربری بهینه اراضی هدف اصلی در برنامه ریزی کالبدی به ویژه در برنامه ریزی طرحهای توسعه آتی می باشد.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی کالبدی, پردیس های دانشگاهی, طرحهای جامع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061050,
author = {کامل نیا, حامد and فریدونی, فرزانه and نشاطی, الهه},
title = {مقایسه و تحلیل شاخصه های برنامه ریزی کالبدی در طرح های جامع پردیس های دانشگاهی},
booktitle = {اولین همایش معماری فضاهای دانشگاهی},
year = {2016},
location = {یزد, ايران},
keywords = {برنامه ریزی کالبدی، پردیس های دانشگاهی، طرحهای جامع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه و تحلیل شاخصه های برنامه ریزی کالبدی در طرح های جامع پردیس های دانشگاهی
%A کامل نیا, حامد
%A فریدونی, فرزانه
%A نشاطی, الهه
%J اولین همایش معماری فضاهای دانشگاهی
%D 2016

[Download]