پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, دوره (5), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (43-59)

عنوان : ( مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391) )

نویسندگان: مریم رشیدی , سیدرضا حسین زاده , عادل سپهر , حیدر زارعی , محمد خانه باد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه تغییرات مورفولوژیک رودخانه¬ها و رابطه آن با عوامل تأثیر¬گذار طبیعی و انسانی به¬طور گسترده¬ای به¬عنوان یک ابزار مفید به-منظور مشخص نمودن روند تکاملی رودخانه¬ها و برنامه¬ریزی درست برای حفاطت و بازسازی رودخانه¬ها شناخته ¬شده است. استان خوزستان با برخورداری از جریان رودخانه‌های دائمی بزرگ، نقش مهمی را در چرخه حیاتی آب کشور ایفا نموده و سهم قابل‌توجهی از اهداف توسعه پایدار در بخش آب و کشاورزی را به خود اختصاص داده است. در این میان رودخانه کارون به‌عنوان بزرگ‌ترین رودخانه ایران همه‌ساله حجم آب قابل ‌توجهی را به دشت خوزستان و نهایتاً خلیج‌فارس روانه می‌سازد. این مطالعه به بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی رودخانه کارون با استفاده از تفسیر عکس¬های هوایی و تصاویر ماهواره¬ای تجزیه و تحلیل آماری هیدرو¬اقلیمی و آنالیزهای رسوب‌شناسی در محدوده شهر اهواز می¬پردازد. ابتدا با استفاده از عکس¬های هوایی، تصاویر ماهواره ای Landsat و IRS تغییرات مکانی و زمانی بستر رودخانه طی سال های 1954، 2000 و 2011 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سپس به بررسی علل این تغییرات پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد که طی 57 سال تغییرات چشمگیری در مورفولوژی رودخانه از جمله تغییر در عرض رودخانه به ویژه در محدوده شهر اهواز، تغییر در مئاندرها و ایجاد جزایر رسوبی بوجود آمده است. همچنین آنالیز رسوبات جزایر نشان داد رسوبات تشکیل¬دهنده جزایر حاصل سیلاب¬های متعدد بوده که در محیطی آرام نهشته¬گذاری شده¬اند. علل اصلی ایجاد تغییرات کاهش دبی به دلیل ساخت سدهای متعدد در بالادست، ساخت پل های متعدد در مسیر رودخانه بویژه در محدوده شهر اهواز، عوامل زمین شناسی و پوشش گیاهی می باشد. به طور کلی انسان و دخالت های آن مهمترین عامل تغییرات مورفولوژی بستر رودخانه کارون می باشد.

کلمات کلیدی

, رودخانه کارون, جزایر رسوبی, ژئومورفولوژی رودخانه¬ای, بستر رودخانه, اهواز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061067,
author = {رشیدی, مریم and حسین زاده, سیدرضا and سپهر, عادل and حیدر زارعی and خانه باد, محمد},
title = {مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391)},
journal = {پژوهش های ژئومورفولوژی کمی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-9424},
pages = {43--59},
numpages = {16},
keywords = {رودخانه کارون، جزایر رسوبی، ژئومورفولوژی رودخانه¬ای، بستر رودخانه، اهواز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391)
%A رشیدی, مریم
%A حسین زاده, سیدرضا
%A سپهر, عادل
%A حیدر زارعی
%A خانه باد, محمد
%J پژوهش های ژئومورفولوژی کمی
%@ 2251-9424
%D 2016

[Download]