سومین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران , 2012-07-02

عنوان : ( روش تحلیل گزاره ها: ماهیت و ضرورت کاربست آن در پژوهش تربیتی )

نویسندگان: طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , افسانه عبدلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شواهد نشان می دهند امروزه تحلیل فلسفی در مباحث دانشگاهی بیشتر به صورت یک گرایش فلسفی مطرح می شود تا اینکه بعنوان یک روش فلسفی که فنون و فرایندهایی را برای بررسی، توضیح و شفاف سازی مفاهیم، ایضاح گزاره های مختلف ریاضی، علمی، سیاسی، حقوقی، تربیتی و مانند آن، بکار رود تا آن مفاهیم و گفتارها از وضوح و انسجام، سازگاری درونی و هماهنگی با شبکه ها و نظام های فکری برخوردار شوند.در این مقاله به ماهیت این روش و ضرورت کاربست آن در پژوهش های تربیتی پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

, تحلیل گزاره ها, پژوهش تربیتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061071,
author = {جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and عبدلی, افسانه},
title = {روش تحلیل گزاره ها: ماهیت و ضرورت کاربست آن در پژوهش تربیتی},
booktitle = {سومین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تحلیل گزاره ها، پژوهش تربیتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش تحلیل گزاره ها: ماهیت و ضرورت کاربست آن در پژوهش تربیتی
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A عبدلی, افسانه
%J سومین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
%D 2012

[Download]