دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا , 2013-05-08

عنوان : ( بررسی وضعیت گرد و غباری ترین روزهای نوامبر سال 1971 خراسان رضوی با استفاده از مدل RegCM4 )

نویسندگان: عزت نامنی , آذر زرین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور یافتن خصوصیات گرد و غبار، نواحی شمال شرق ایران و شناخت مناطق طوفان های غبارزا این تحقیقبراساس اطلاعات به دست آمده از خراسان رضوی انجام پذیرفته است. برای شناسایی ساختار گردشی طوفان ها در شمال شرق ایران، نقشه های منطقه مورد مطالعه مربوط به 3 ماه spt و oct و nov برای سال 1971 (1350 ه.ش) تهیه شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت مطالعه و بررسی جزئیات منطقه ، مدل اقلیمی مقیاس منطقه ای RegCM4 را اجرا نموده و در برنامه نویسی با جفت کردن مدل اقلیمی با مدل گرد و غبار متغیرهای شیمیایی جو مانند گرد و غبار و آئروسل مورد توجه قرار گرفت . علاوه بر متغیرهای شیمیایی متغیرهای جوی نیز به کار گرفتهشد. مقایسه نقشه ها نشان می دهد که پدیده گرد و غبار از 7 نوامبر 1971 آغاز شده و تا 15 نوامبربه مدت یک هفته ادامه داشته است. پرفشار ترکمنستان و کم فشارهای دینامیک که با جبهه سرد همراه هستند وجریان های قائم هوا سبب ناپایداری شدید جو وایجاد طوفان های شدیدگردوغبار شده است.

کلمات کلیدی

, گرد و غبار, استان خراسان رضوی, طوفان های گرد و غباری, مدل RegCM4
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061074,
author = {نامنی, عزت and زرین, آذر},
title = {بررسی وضعیت گرد و غباری ترین روزهای نوامبر سال 1971 خراسان رضوی با استفاده از مدل RegCM4},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا},
year = {2013},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {گرد و غبار، استان خراسان رضوی، طوفان های گرد و غباری، مدل RegCM4},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت گرد و غباری ترین روزهای نوامبر سال 1971 خراسان رضوی با استفاده از مدل RegCM4
%A نامنی, عزت
%A زرین, آذر
%J دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
%D 2013

[Download]