اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مهندسی , 2016-03-17

عنوان : ( ایران آرایی در نوشته های میرزا آقاخان کرمانی )

نویسندگان: عباس سرافرازی , علی باغدار دلگشا , محمدعلی علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : هدف این پژوهش پرداختن به مسئله بازپردازی تاریخ ایران باستان در اواخر دوره ناصری است. دوره ای که روشنفکران در آن به عنوان یکی از دوره های مهم تجدد گرایی با تحلیل مجدد وقایع رخ داده در دوران باستانی ایران در تلاشند تا بنابرتصور خود ایران را به شکوه آرمانی گذشته اش بازگردانند در این بین برخی از روشنفکران با تاکید بر ناسیونالیسم ایرانی به تحلیل جدید از روایات ملی می پردازند تحلیل هایی که گاه خود را در قالب شوونیسم و نگرش های عرب ستیزانه نشان می دهد که در آن ها نقش پارسیان هند و متئن دساتیری نیز مشهود است. این روش اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای گرد آوری شده است این نگارش تاکید خودرا برآثار میرزا آقاخان کرمانی مانند صد خطابه آیینه اسکندری و نامه باستان به عنوان برجسته ترین تاریخ پرداز آن دوره قرارداده است بازپردازی تاریخ ایران باستان در آثار کرمانی نشان دهنده تاثیرگذاری اندیشه مدرنیته غربی بر او علاقه همراه با اغراق او به ایران باستان میزان آشنایی اش با فرهنگ ایران و وجود نگرش های عرب ستیزی و اسلام گریزی در او می باشد.

کلمات کلیدی

, قاجار , ملی گرایی , ایران آرایی , روایات ملی , میرزا آقاخان کرمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061077,
author = {سرافرازی, عباس and باغدار دلگشا, علی and محمدعلی علیزاده},
title = {ایران آرایی در نوشته های میرزا آقاخان کرمانی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مهندسی},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {قاجار ، ملی گرایی ، ایران آرایی ، روایات ملی ، میرزا آقاخان کرمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ایران آرایی در نوشته های میرزا آقاخان کرمانی
%A سرافرازی, عباس
%A باغدار دلگشا, علی
%A محمدعلی علیزاده
%J اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مهندسی
%D 2016

[Download]