جستارهای نوین ادبی, دوره (48), شماره (188), سال (2015-6) , صفحات (165-182)

عنوان : ( منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی , زهرا روح الامینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ضمن احصا و دسته بندی گزیده های شاهنامه، سیر تطور تاریخی گزیده نویسی و منتخبات ابیات شاهنامه مورد توجه قرار گرفته و معلوم شده است که تا عصر اخیر بخش عمده ای از منتخبات شاهنامه در خارج از مرزهای ایران فراهم آمده و غالبا گلچین ابیات شاهنامه د ایران، در برخی جنگ ها و آثار منظوم و منثور در دوره های مختلف تاریخی آمده است.

کلمات کلیدی

, شاهنامه فردوسی, گزیده نویسی, منتخبات, فروغی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061078,
author = {یاحقی, محمدجعفر and روح الامینی, زهرا},
title = {منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2015},
volume = {48},
number = {188},
month = {June},
issn = {2008-7187},
pages = {165--182},
numpages = {17},
keywords = {شاهنامه فردوسی، گزیده نویسی، منتخبات، فروغی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی
%A یاحقی, محمدجعفر
%A روح الامینی, زهرا
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2015

[Download]