چهارمین همایش تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود کسب و کار , 2016-12-07

عنوان : ( تحلیلی بر زنجیره فرایندهای تعامل صنعت و دانشگاه بر مبنای تجربه دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: علی چشمی , منا خاکزادان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دیدگاه اقتصادی قراردادگرا می توان مبادلات بین صنعت و دانشگاه را در زنجیره ای از فرایند داده - اطلاعات - دانش - فن آوری تحلیل کرد. در این زنجیره، اشخاص بسیاری در دانشگاه و جامعه نقش دارند و فعالیت‌های متنوعی انجام می دهند. هر نقصی در هر مرحله از این زنجیره می تواند زیان اجتماعی داشته باشد. در این مقاله، فرایندهای پژوهشی در دانشگاه و صنعت در نظر گرفته شد و بر مبنای آن پرسشنامه ای برای آسیب شناسی این فرایندها طراحی و توسط دوگروه شامل اعضای هیات علمی دانشگاه و فعالان تکمیل شد. نتایج حاصل آمار واقعی دانشگاه و داده های پرسشنامه نشان می‌دهد که پیچیدگی قوانین و مقررات، نظام انگیزشی در دانشگاه و صنعت، شکاف در امور پژوهشی و آموزشی با نیازهای صنعت و مولفه های فرهنگی از مهمترین آسیب‌های تعامل صنعت و دانشگاه است.

کلمات کلیدی

, تعامل صنعت و دانشگاه, زنجیره دانش, تحلیل اقتصادی قراردادگرا, دانشگاه فردوسی مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061089,
author = {چشمی, علی and خاکزادان, منا},
title = {تحلیلی بر زنجیره فرایندهای تعامل صنعت و دانشگاه بر مبنای تجربه دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {چهارمین همایش تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود کسب و کار},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تعامل صنعت و دانشگاه، زنجیره دانش، تحلیل اقتصادی قراردادگرا، دانشگاه فردوسی مشهد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیلی بر زنجیره فرایندهای تعامل صنعت و دانشگاه بر مبنای تجربه دانشگاه فردوسی مشهد
%A چشمی, علی
%A خاکزادان, منا
%J چهارمین همایش تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود کسب و کار
%D 2016

[Download]