سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران , 2016-12-20

عنوان : ( بررسی آنزیم‌های خارج سلولی در سویه‌های سرماپذیر Arthrobacter )

نویسندگان: الهام لشنی , بهار شهنواز , علی مخدومی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیشتر سطح زمین با اکوسیستم‌های سرد مانند سرزمین‌های قطبی، کوهستان‌های مرتفع، یخچال‌های طبیعی پوشیده شده‌اند. میکروارگانیسم‌های ساکن در این مناطق به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی که دارند، توجه پژوهشگران‌ را به خود معطوف کرده‌اند. در این پژوهش، جداسازی و شناسایی باکتری‌های سرما‌پذیر که دارای بالاترین میزان تولید آنزیم‌های هیدرولیتیک خارج سلولی هستند، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه خاک از نقاط مختلف ارتفاعات اشترانکوه لرستان در فصل پاییز بدست آمد. به منظور حداکثر جداسازی، شش محیط کشت و حداقل دو دما استفاده شد. حضور آنزیم‌های خارج سلولی مانند آمیلاز، لیپاز، پروتئاز، DNase، پکتیناز، کربوکسی متیل سلولاز، کراتیناز، اوره آز و ژلاتیناز مورد بررسی قرار گرفت. سویه‌هایی که دارای بیشترین تعداد آنزیم‌های هیدرولیتیکی بودند، با ژن S rRNA16 شناسایی شدند.در مجموع 430 جدایه بدست آمده، 88 سویه براساس ویژگی‌های ظاهری و موفولوژی انتخاب شدند که از نظر تولید آنزیم‌های خارج سلولی مورد بررسی قرار گرفتند. بیشترین میزان آنزیم تولید شده پروتئاز و سپس ژلاتیناز، لیپاز و کراتیناز می‌باشد که به ترتیب در 93، 71، 51 و 50 درصد سویه‌ها مشاهده شد. سویه‌هایی که دارای بیشترین تعداد آنزیم (حداقل هفت آنزیم) می‌باشند، با آنالیز مولکولی متعلق به جنس Arthrobacter sp. می‌باشند که از باکتری‌های شناخته شده در خاک‌های سرد است. نتایج اولیه نشان می‌دهد که این سویه‌ها از قابلیت استفاده در صنایع مختلف برخودارند.

کلمات کلیدی

, سرماپذیر, اشترانکوه, آنزیم هیدرولیتیک خارج سلولی, Arthrobacter, S rRNA16
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061099,
author = {لشنی, الهام and شهنواز, بهار and مخدومی, علی},
title = {بررسی آنزیم‌های خارج سلولی در سویه‌های سرماپذیر Arthrobacter},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سرماپذیر، اشترانکوه، آنزیم هیدرولیتیک خارج سلولی، Arthrobacter، S rRNA16},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آنزیم‌های خارج سلولی در سویه‌های سرماپذیر Arthrobacter
%A لشنی, الهام
%A شهنواز, بهار
%A مخدومی, علی
%J سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران
%D 2016

[Download]