اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی , 2015-10-22

عنوان : ( کدهای فرم بنیاد، دستمایه نظام هدایت توسعه شهری طراحی محور )

نویسندگان: هومن قهرمانی , فاطمه علی اکبری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کدهای فرم بنیاد نخستین بار در جنبش نوشهرسازی شکل گرفت. این کدهای طراحی محور سهم طراحی سه بعدی در شهرسازی را در تضاد با محدودیت های «مبتنی بر کاربری» منطقه بندی اقلیدسی، افزایش می دهد. اساس تدوین این کدها این است که فرم کالبدی اصلی ترین مشخصه یک مکان است.تزریق مشارکت عمومی در تهیه طرح ها طی برگزاری کارگاه های شارت، یکی دیگر از نقاط قوت این کدها است.پژوهش حاضر در راستای توجه به جنبه های کیفی و اهمیت کاربری اراضی در شکل گیری فضای شهری، به دنبال نقد منطقه بندی اقلیدسی به عنوان خاستگاه و چرایی پدید آمدن کدهای فرم بنیاد، به معرفی و تبیین اصول و ویژگی های این کدها پرداخته و پس از بررسی نقیصه های ناشی از فقدان نگاه سه بعدی و مشارکت واقعی در تهیه طرح های توسعه شهری در کشور به امکان سنجی ورود این رویکرد به نظام هدایت توسعه شهری کشور می پردازد.

کلمات کلیدی

, منطقه بندی اقلیدسی, اختلاط عملکردی, نوشهرسازی, کدهای فرم بنیاد, برنامه ریزی مشارکتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061104,
author = {قهرمانی, هومن and فاطمه علی اکبری},
title = {کدهای فرم بنیاد، دستمایه نظام هدایت توسعه شهری طراحی محور},
booktitle = {اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی},
year = {2015},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {منطقه بندی اقلیدسی- اختلاط عملکردی-نوشهرسازی-کدهای فرم بنیاد- برنامه ریزی مشارکتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کدهای فرم بنیاد، دستمایه نظام هدایت توسعه شهری طراحی محور
%A قهرمانی, هومن
%A فاطمه علی اکبری
%J اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی
%D 2015

[Download]