آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (14), شماره (24), سال (2019-11) , صفحات (3-24)

عنوان : ( بررسی تحلیلی دیدگاه ملاصدرا درباب لوح محفوظ و لوح محو و اثبات با رویکرد فلسفی )

نویسندگان: محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائلی که در فلسفه اسلامی از فروعات مساله علم خداوند دانسته شده است علم فعلی او می‌باشد. در متن آیات و روایات از این مراتب با نامهای گوناگونی مانند قضا، قدر، لوح، قلم و ... یاد شده است. ملاصدرا بسان دیگر اندیشمندان اسلامی تلاش نموده است تا با رویکردی فلسفی به وجودشناسی این مفاهیم بپردازد. با جمع‌بندی سخنان ملاصدرا این نتیجه به دست آمده است که وی براساس دو اصل فلکیات بطلمیوسی و نگرش عرفانی حقیقت محمدی، دو تفسیر وجودشناختی از حقیقت لوح محفوظ و لوح محو و اثبات ارائه می‌دهد. نگارنده در این جستار ضمن ارائه گزارشی دقیق از دیدگاه ملاصدرا، تلاش نموده است تا با رویکردی فلسفی به تحلیل و بررسی این دیدگاه بپردازد.

کلمات کلیدی

, لوح محفوظ, لوح محو و اثبات, قلم, قضا, قدر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061107,
author = {وطن دوست حقیقی مرند, محمدعلی and حسینی, سیدمرتضی},
title = {بررسی تحلیلی دیدگاه ملاصدرا درباب لوح محفوظ و لوح محو و اثبات با رویکرد فلسفی},
journal = {آموزه های فلسفه اسلامی},
year = {2019},
volume = {14},
number = {24},
month = {November},
issn = {2251-9386},
pages = {3--24},
numpages = {21},
keywords = {لوح محفوظ، لوح محو و اثبات، قلم، قضا، قدر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحلیلی دیدگاه ملاصدرا درباب لوح محفوظ و لوح محو و اثبات با رویکرد فلسفی
%A وطن دوست حقیقی مرند, محمدعلی
%A حسینی, سیدمرتضی
%J آموزه های فلسفه اسلامی
%@ 2251-9386
%D 2019

[Download]