پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2016-12-14

عنوان : ( بررسی عملکرد سیستم اجرا شده پخش سیلاب شاندیز در تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب )

نویسندگان: عاطفه ارفع فتح اله خانی , سعیدرضا خداشناس , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مناطق خشک و نیمه خشک بخش عمده‌ای از آب شرب و کشاورزی از طریق آب‌های زیرزمینی تامین می‌شود. اگر میزان برداشت از آبخوان با تغذیه طبیعی آن برابر نباشد، منجر به افت سطح ایستابی و برهم خوردن تعادل آن خواهد شد. از این رو یکی از راه‌حل‌ها برای این مشکل و استفاده صحیح از سیلاب‌های فصلی پخش سیلاب یا تغذیه مصنوعی در بالا دست می‌باشد. از جمله این قبیل آبخوان‌ها دشت شاندیز می‌باشد که به دلیل برداشت بی‌رویه از چاه‌های منطقه در طول سالیان طولانی، سطح آب زیر زمینی در منطقه به طور متوسط 86سانتی‌متر در سال دچار افت شده است. برای رفع مشکل پایین افتادن سطح آب در دشت مذکور، طرح تغذیه مصنوعی شاندیز در سال 1386 احداث و با هدف تغذیه آبخوان به میزان 80 درصد حجم سیلاب‌هایی که به وقوع می‌پیوندد، احداث شد. طرح مزبور، به صورت حوضچه‌ای بوده و رواناب حاصل از باران مستقیما به حوضچه‌ها هدایت می‌شود. نتایج بررسی‌ها نشان داد که سیستم پخش سیلاب شاندیز نقش موثری در تغذیه آبخوان و کنترل سیلاب ایفا می‌کند. بر اساس بررسی‌های انجام شده روی سیلاب 25 ساله و چند سیلاب بهاری (5 الی 21 فروردین 1387)، سیستم تغذیه مصنوعی شاندیز به طور متوسط 74 درصد از حجم سیلاب را به آبخوان منتقل می‌کند.

کلمات کلیدی

, آب زیرزمینی, تغذیه مصنوعی, سیلاب, شاندیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061110,
author = {ارفع فتح اله خانی, عاطفه and خداشناس, سعیدرضا and مساعدی, ابوالفضل},
title = {بررسی عملکرد سیستم اجرا شده پخش سیلاب شاندیز در تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2016},
location = {قزوین, ايران},
keywords = {آب زیرزمینی، تغذیه مصنوعی، سیلاب، شاندیز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد سیستم اجرا شده پخش سیلاب شاندیز در تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب
%A ارفع فتح اله خانی, عاطفه
%A خداشناس, سعیدرضا
%A مساعدی, ابوالفضل
%J پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2016

[Download]