تاملات فلسفی, دوره (6), شماره (17), سال (2016-12) , صفحات (61-76)

عنوان : ( خود آگاهی به مثابه خدا آگاهی در اندیشه ملاصدرا )

نویسندگان: محمدکاظم علمی سولا , طوبی لعل صاحبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نحوۀ ارتباط انسان با پیرامون خویش که ذهن هر اندیشنده‌ای را به خود مشغول می‌دارد، در فلسفه عمدتاً ارتباط «من» و «او» یا «خود» و «دیگری» تعبیر می‌شود. «من» با ادراک از «من» یا خودآگاهی عجین است. خودآگاهی در دیدگاه فلاسفۀ اسلامی از جملۀ علوم حضوری به حساب می‌آید. این نوشتار مدعی است که اگرچه از دیدگاه ملاصدرا نیز علم به خود به نحو حضوری است، اما مبانی و پاره‌ای از شواهد در دیدگاه ملاصدرا دریافت نوینی از خودآگاهی موردنظر وی عرضه می‌دارد. در این دریافت، «غیر» یا «دیگری» نقش عمده‌ای در تکون «من» و تکامل آن دارد؛ به‌نحوی‌که مراتب آگاهی انسان متناسب با ادراک از «غیر» تکامل می‌یابد؛ تا آنجا که بالاترین مرتبه از معرفت «نفس» یا «خود»، معرفت به بالاترین مراتب از «غیر خود» که همان رب اوست، محسوب می‌شود. کلیدواژه ها خود؛ خودآگاهی؛ معرفت؛ علیت؛ هستی؛ خداآگاهی

کلمات کلیدی

خود؛ خودآگاهی؛ معرفت؛ علیت؛ هستی؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061112,
author = {علمی سولا, محمدکاظم and لعل صاحبی, طوبی},
title = {خود آگاهی به مثابه خدا آگاهی در اندیشه ملاصدرا},
journal = {تاملات فلسفی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {17},
month = {December},
issn = {3525-8222},
pages = {61--76},
numpages = {15},
keywords = {خود؛ خودآگاهی؛ معرفت؛ علیت؛ هستی؛ خداآگاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خود آگاهی به مثابه خدا آگاهی در اندیشه ملاصدرا
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A لعل صاحبی, طوبی
%J تاملات فلسفی
%@ 3525-8222
%D 2016

[Download]