معماری و شهرسازی آرمان شهر, دوره (4), شماره (7), سال (2012-5) , صفحات (143-157)

عنوان : ( قرائتی از نظام شهرسازی آمریکا - با تاکید بر شهر نیویورک )

نویسندگان: هومن قهرمانی , اسماعیل شیعه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحولات شهرسازی در ایالات متحده تابع ویژگیهای خاص این کشور بوده است که اهم آنها عبارتند از: وجود نظام فدرالیسم، تسلط مالکیت خصوصی زمین، نقش اقتصاد آزاد، تسلط اتومبیل و حومه نشینی، تاثیر جنبش های سیاسی و اجتماعی و غیره. به طور کلی در نظام فدرال آمریکا ارائه بخش مهمی از خدمات عمومی و رفاهی به عهده دولت های ایالتی و محلی است و برنامه ریزی محلی به عنوان ابزاری ضروری برای پاسخگویی به نیازهای مردم مطرح است. اصولاً اعتقاد به مشارکت همه نیروهای موثر در روند توسعه و عمران است. ویژگی برنامه ریزی امریکایی محدودیت در قدرت تصمیم گیری است، لذا تایید طرح ها و مقررات روندی قانونی است که بر عهده نهادهای قانون گذار و منتخب مردم یعنی شوراها می باشد و اجرای مقررات شهرسازی بر عهده اداره شهرسازی دولت محلی است. عناوین ارگان هایی که در مورد مسائل مربوط به برنامه ریزی و منطقه بندی صاحب اختیار اند در هر ایالت ممکن است با دیگری متفاوت باشد و الگوهای مختلفی برای اداره شهرها در نظام مدیریت شهری وجود دارد. در پی گرایش به روشها و موضوعات کیفی در برنامه ریزی و طراحی شهری آمریکا تحولات مثبت و منفی عمیق در ضوابط منطقه بندی و مقررات کاربری زمین بوجود آمده است. در این نوشتار سعی شده تا نظام برنامه ریزی شهری نیویورک نیز به عنوان یک شهر جهانی در ایالت متحده مورد بررسی قرار گیرد. نظامی که منتج شده از یک ساختار شش سطحی است که هر سطح پشتیبان سطح بالاتر خود است. جهان شهری که در آن نگاه خاص به جایگاه شوراها، کمیته های مربوطه، اهرم های خاص برنامه ریزی شهری و انعطاف دربرنامه ها، طرح ها و قوانین در کنار یکدیگر وظایف برنامه ریزی شهری را محقق می سازند.

کلمات کلیدی

, نظام برنامه ریزی شهری آمریکا, برنامه ریزی شهری نیویورک, حوزه بندی و انعطاف پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061118,
author = {قهرمانی, هومن and اسماعیل شیعه},
title = {قرائتی از نظام شهرسازی آمریکا - با تاکید بر شهر نیویورک},
journal = {معماری و شهرسازی آرمان شهر},
year = {2012},
volume = {4},
number = {7},
month = {May},
issn = {2008-5079},
pages = {143--157},
numpages = {14},
keywords = {نظام برنامه ریزی شهری آمریکا، برنامه ریزی شهری نیویورک، حوزه بندی و انعطاف پذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قرائتی از نظام شهرسازی آمریکا - با تاکید بر شهر نیویورک
%A قهرمانی, هومن
%A اسماعیل شیعه
%J معماری و شهرسازی آرمان شهر
%@ 2008-5079
%D 2012

[Download]