دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2016-08-23

عنوان : ( پیش‌بینی و بررسی دبی با استفاده از مدل‌های سری زمانی )

نویسندگان: افسانه استکی , ابوالفضل مساعدی , عبدالرسول زارعی , منصور مصداقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش‌بینی دقیق دبی جریان نکته کلیدی در برنامه ریزی و مدیریت به هنگام منابع آب به شمارمی آید. افزایش برای تقاضای آب در منطقه های مختلف بویژه در ناحیه های خشک و نیمه خشک، نیاز به مدیریت بهینه منابع آب را بیش از پیش نشان میدهد. بر این پایه دستیابی به روشهای مطمئن پیش‌بینی جریان رودخانه ها به منظور برنامه ریزی در بهره برداری به موقع از منابع آب از اهمیت روزافزونی برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از داده‌های ۳۰ ساله (۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴) ایستگاه پل فسا و براساس مدل ARAR به پیش‌بینی دبی ماهانه و سالانه به کمک نرم افزار ITSMتوصیه شد. بر اساس تست آکائییک بهترین مدل، الگوی (۱و۱۳)MA برای دبی ماهانه را دارد. با توجه به مقادیر p-value آزمون McLeod-Li Statistic در تاخیرهای مختلف دقت مدل پیش‌بینی شده مورد تایید می‌باشد.پس از تولید داده‌های ماهانه دبی برای ۳۰ ماه ، به نظر می‌رسد دبی ماهانه تا حدودی بیشتر از مینگین سال‌های اخیر است در نتیجه ابتدا پر آبی و سپس کم آبی برای ماه‌های آتی پیش‌بینی شده است.

کلمات کلیدی

, سری زمانی, پیش‌بینی دبی, مدل سازی ARIMA, ایستگاه پل فسا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061119,
author = {استکی, افسانه and مساعدی, ابوالفضل and عبدالرسول زارعی and منصور مصداقی},
title = {پیش‌بینی و بررسی دبی با استفاده از مدل‌های سری زمانی},
booktitle = {دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2016},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سری زمانی، پیش‌بینی دبی، مدل سازی ARIMA، ایستگاه پل فسا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش‌بینی و بررسی دبی با استفاده از مدل‌های سری زمانی
%A استکی, افسانه
%A مساعدی, ابوالفضل
%A عبدالرسول زارعی
%A منصور مصداقی
%J دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2016

[Download]