هفدهمین کنگره ملی خوردگی , 2016-12-06

عنوان : ( اثر غلظت بازدارنده دی پتاسیم هیدروژن فسفات بر رفتار خوردگی کربن استیل در محلول کلرید سدیم )

نویسندگان: امیر محققی , رضا عارفی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، رفتار خوردگی فلز کربن استیل ASTM A106 در محیط خورنده دارای ppm 100 از کلراید سدیم با غلظت های مختلف بازدارنده ی DKP شامل 1200، 2000، 3000 و ppm 4000 مورد بررسی قرار گرفت و آنالیز الکتروشیمیایی با استفاده از تکنیک پلاریزاسیون دینامیکی در دمای ‌25 درجه سانتی‌گراد انجام شد. در روش پلاریزاسیون دینامیکی، تغییر رفتار خوردگی فلز از فعال به رویین با افزایش غلظت بازدارنده مشاهده شد و با افزایش غلظت، بطور کلی پتانسیل خوردگی (Ecorr) به مقادیر نجیب¬تر منتقل شد که آندی بودن این بازدارنده را نشان می دهد. در غلظتهای 2000 تا ppm 4000 لایه رویین در سطح فلز تشکیل گردید و پتانسیل حفره-دار شدن (Epit) با افزایش غلظت بازدارنده نیز افزایش یافت

کلمات کلیدی

, خوردگی, دی پتاسیم هیدروژن فسفات, پلاریزاسیون دینامیکی, کلرید سدیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061145,
author = {محققی, امیر and عارفی نیا, رضا},
title = {اثر غلظت بازدارنده دی پتاسیم هیدروژن فسفات بر رفتار خوردگی کربن استیل در محلول کلرید سدیم},
booktitle = {هفدهمین کنگره ملی خوردگی},
year = {2016},
location = {بندرعباس, ايران},
keywords = {خوردگی، دی پتاسیم هیدروژن فسفات، پلاریزاسیون دینامیکی، کلرید سدیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر غلظت بازدارنده دی پتاسیم هیدروژن فسفات بر رفتار خوردگی کربن استیل در محلول کلرید سدیم
%A محققی, امیر
%A عارفی نیا, رضا
%J هفدهمین کنگره ملی خوردگی
%D 2016

[Download]