پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (16), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (57-84)

عنوان : ( بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران )

نویسندگان: مهدی حاج امینی نجف آبادی , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی , علی اکبر ناجی میدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دولت ایران در اغلب سال‏های دوره 1358-1389 با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتاً از طریق خلق پول تأمین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایه‏ گذاری، خالص صادرات و کل مخارج تأیید شده‏ اند. در این مقاله با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا تأثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره بررسی می‏ شود. کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایه ‏ای» است. بر این اساس، نتایج نشان می‏ دهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایه‏ ای» در کوتاه‏مدت بر مصرف، سرمایه‏ گذاری و خالص واردات تأثیر مثبت می‏ گذارند. بنابراین تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاماً با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم‏ جهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه تعیین‏ کننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان می‏ دهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند. مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاه‏مدت و بلندمدت تأیید می‏ شود. همچنین شواهد نشان می‏ دهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایه‏ ای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می‏ شوند. علاوه بر این، مشخص می‏ شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد؛ اما دو پیامد آن -مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاه‏ مدت و بلندمدت در جهت مخالفِ یکدیگر مصرف، سرمایه ‏گذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار می‏ دهند.

کلمات کلیدی

, کسری بودجه, تأمین مالی تورمی, مالیات تورمی, همگرایی بلندمدت, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061146,
author = {حاج امینی نجف آبادی, مهدی and احمدی شادمهری, محمدطاهر and فلاحی, محمدعلی and ناجی میدانی, علی اکبر},
title = {بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2017},
volume = {16},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-6768},
pages = {57--84},
numpages = {27},
keywords = {کسری بودجه، تأمین مالی تورمی، مالیات تورمی، همگرایی بلندمدت، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران
%A حاج امینی نجف آبادی, مهدی
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A فلاحی, محمدعلی
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2017

[Download]