پژوهش های جانوری, دوره (29), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (65-81)

عنوان : ( ریخت‌ شناسی استخوان‌های جمجمه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) )

نویسندگان: مونا گوهری منش , ناصر مهدوی شهری , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , فائزه یزدانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت ویژگی‌های استخوان شناسی ماهیان به ویژه ساختار سر، در درک ویژگی‌های زیستی کاربرد مهمی دارد. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی استخوان شناسی ساختار اسکلتی سر قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) به اجرا درآمد. برای این تحقیق تعداد 350 نمونه در سنین مختلف از مزرعه‌ پرورش ماهی روستای نوچاه در نزدیکی مشهد، نمونه برداری گردید. از نمونه‌های صید شده تعداد 18 قطعه در سن 30 روزه برای مطالعه استخوان شناسی ساختار سر، توسط آلسیان بلو و آلیزارین رد شفاف سازی و رنگ آمیزی شدند. با استفاده از این تکنیک؛ که بدن ماهی کاملاً شفاف شده و غضروف‌ها به رنگ آبی و استخوان‌ها به رنگ قرمز تبدیل می‌شوند، نمونه‌های 1 تا30 روزه بررسی و تعداد 18 عدد از نمونه‌های 30 روزه قزل‌آلاى رنگین کمان انتخاب شد. سپس استخوان‌هاى جمجمه و منشأ هر استخوان معرفى و با جنس و گونه‌های مختلفی که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته بودند مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج حاصله حاکى از وجود ویژگى‌هاى اختصاصى استخوانى در حد گونه مى‌باشد. به طور کلى، با این روش حدود 40 استخوان شناسایی شد که 18 عدد منشأ استخوانى، 19 عدد منشأ غضروفى و 3 عدد منشأ مختلط داشته‌اند. این تکنیک به عنوان روشی مناسب برای مطالعه‌ی سیر تکوین اسکلت گونه‌های مختلف ماهی به منظور تشخیص تغییر شکل و ناهنجاری اسکلتی در لارو و همچنین درک اثرات متفاوت محیطی و تغذیه‌ای بر استخوان سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی

, استخوان شناسی, آلیزارین رد, جمجمه, قزل آلای رنگین کمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061147,
author = {گوهری منش, مونا and مهدوی شهری, ناصر and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and یزدانی مقدم, فائزه},
title = {ریخت‌ شناسی استخوان‌های جمجمه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)},
journal = {پژوهش های جانوری},
year = {2016},
volume = {29},
number = {1},
month = {May},
issn = {2383-2614},
pages = {65--81},
numpages = {16},
keywords = {استخوان شناسی، آلیزارین رد، جمجمه، قزل آلای رنگین کمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ریخت‌ شناسی استخوان‌های جمجمه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
%A گوهری منش, مونا
%A مهدوی شهری, ناصر
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A یزدانی مقدم, فائزه
%J پژوهش های جانوری
%@ 2383-2614
%D 2016

[Download]