چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران , 2016-07-20

عنوان : ( سیر تکوین اولیه استخوان ترقوه و غرابی در ماهی قزلآلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss) )

نویسندگان: مونا گوهری منش , ناصر مهدوی شهری , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , فائزه یزدانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترقوه استخوانی با منشأ پوستی است و به‌صورت نگه‌دارنده کمربند شانه‌ای اصلی عمل می‌کند. از پشت با فراترقوه و از سمت زیرین با شانه‌ای و غرابی متصل می‌شود. هر دو ترقوه در وسط، زیر قلب به هم می‌رسند. استخوان غرابی، استخوان‌های زوج با منشأ درون غضروفی متعلق به کمربند شانه‌ای است. در این مطالعه، سیر تکوین استخوان‌های ترقوه و غرابی در ماهى قزل‌آلاى رنگین‌کمان(Oncorhynchus mykiss) از روز اول تا سی‌ام بعد از تخم بیرون آمدن موردمطالعه و بررسى قرار گرفت. در این تحقیق تعداد 350 قطعه‌نمونه در سنین مختلف از مزرعه‌ی پرورش ماهی روستای نوچاه در نزدیکی مشهد، با طول جغرافیاییE o59 و عرض جغرافیایی oN 36 نمونه‌برداری گردید. نمونه‌ها پس از بیهوشی در فرمالین چهار درصد بافری تثبیت و سپس برای مطالعه استخوان‌شناسی توسط پروتکل رنگ‌آمیزی آلسیان بلو و آلیزارین رد رنگ‌آمیزی و شفاف‌سازی شدند. پس از آشکارسازی غضروف و استخوان به مطالعه ریخت‌شناسی آن در جهت شناخت سیر تکوین ساختار اسکلتی ماهی در طول دوره‌ی رشد پرداخته شد مشاهدات کیفى پس از تبدیل به داده‌های کمى توسط نرم‌افزار متلب، موردبررسی قرار گرفت. با استفاده از این نتایج؛ منشأ، زمان ظهور و تداوم حضور استخوان‌ها مشخص گردید. در این مطالعه، استخوان ترقوه در نمونه‌های رنگ‌شده‌ی آلیزارین رد یک‌روزه تا سی‌روزه مشاهده شد که نشان‌دهنده منشأ پوستی این استخوان بوده و بالعکس استخوان غرابی ابتدا به‌صورت غضروف از روز اول تا سی‌ام مشاهده گردید که بیان‌کننده منشأ غضروفی این استخوان می‌باشد.

کلمات کلیدی

, آلیزارین رد, ترقوه, غرابی, جمجمه, قزل‌آلای رنگین‌کمان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061154,
author = {گوهری منش, مونا and مهدوی شهری, ناصر and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and یزدانی مقدم, فائزه},
title = {سیر تکوین اولیه استخوان ترقوه و غرابی در ماهی قزلآلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss)},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {آلیزارین رد، ترقوه، غرابی، جمجمه، قزل‌آلای رنگین‌کمان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیر تکوین اولیه استخوان ترقوه و غرابی در ماهی قزلآلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss)
%A گوهری منش, مونا
%A مهدوی شهری, ناصر
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A یزدانی مقدم, فائزه
%J چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران
%D 2016

[Download]