چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین , 2016-11-02

عنوان : ( نقش ژئومورفولوژی رودخانه ای در مدیریت یکپارچه رودخانه ها(مطالعه موردی رودخانه کارون) )

نویسندگان: مریم رشیدی , سیدرضا حسین زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ندارد

کلمات کلیدی

ندارد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061164,
author = {رشیدی, مریم and حسین زاده, سیدرضا},
title = {نقش ژئومورفولوژی رودخانه ای در مدیریت یکپارچه رودخانه ها(مطالعه موردی رودخانه کارون)},
booktitle = {چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ندارد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش ژئومورفولوژی رودخانه ای در مدیریت یکپارچه رودخانه ها(مطالعه موردی رودخانه کارون)
%A رشیدی, مریم
%A حسین زاده, سیدرضا
%J چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین
%D 2016

[Download]