چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین , 2016-11-02

عنوان : ( ارزیابی تغییرات مورفولوژیک تالابها در مناطق نیمه خشک با استفاده از سنجش از دور(مطالعه موردی تالاب هورالعظیم) )

نویسندگان: نعمت مال امیری , سیدرضا حسین زاده , رویا خسرو شاه شاه ابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تالاب از منابع با ارزش زمین محسوب میشود که شرایط را برای زیست گیاهان حیوانات و انسان ها همچنین برای بوجود آمدن تمدن فراهم میکند. تالاب ها در مناطق خشک و نیمه خشک نسبت به نقاط دیگر اهمیت بیشتر افزون تری دارند به این دلیل که باعث کاهش فرسایش بادی در این نقاط میشوند

کلمات کلیدی

در فرمت آن وجود ندارد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061165,
author = {مال امیری, نعمت and حسین زاده, سیدرضا and رویا خسرو شاه شاه ابادی},
title = {ارزیابی تغییرات مورفولوژیک تالابها در مناطق نیمه خشک با استفاده از سنجش از دور(مطالعه موردی تالاب هورالعظیم)},
booktitle = {چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {در فرمت آن وجود ندارد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تغییرات مورفولوژیک تالابها در مناطق نیمه خشک با استفاده از سنجش از دور(مطالعه موردی تالاب هورالعظیم)
%A مال امیری, نعمت
%A حسین زاده, سیدرضا
%A رویا خسرو شاه شاه ابادی
%J چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین
%D 2016

[Download]