سومین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در تحقیق در عملیات , 2016-12-06

عنوان : ( ارایه الگوریتم برای مساله برنامه ریزی فازی انتخاب بهینه سبد سرمایه چند دوره ای در فضای عدم قطعیت )

نویسندگان: رضا قنبری , زهره یزدانی بیرک سفلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مساله انتخاب بهینه سبد سرمایه یکی از مسایل مهم مدیریت پروژه است. سبد سرمایه ، مجموعه ای از پروژه ها در یک واحد اقتصادی که تحت اهداف واستراتژی یکسان و منابع مشترک هستند و مدیریت آن ها به طور هماهنگ و در کنار هم انجام می شود. هدف از تشکیل سبد سرمایه، تقسیم کردن ریسک سرمایه گذاری بین چند سهم است. حل کرده ایم. سپس نتایج حاصل از الگوریتم توده ذرات را (PSO) در این مقاله مدل مساله انتخاب بهینه سبد سرمایه را با الگوریتم بهینه سازی توده ذرات با الگوریتم تفاضلی تکاملی مقایسه کرده ایم. نتایج عددی در انتهای مقاله آورده شده است.

کلمات کلیدی

, انتخاب سبد سرمایه چند دوره ای, اندازه امکان , اندازه ضرورت , الگوریتم توده ذرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061177,
author = {قنبری, رضا and یزدانی بیرک سفلی, زهره},
title = {ارایه الگوریتم برای مساله برنامه ریزی فازی انتخاب بهینه سبد سرمایه چند دوره ای در فضای عدم قطعیت},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در تحقیق در عملیات},
year = {2016},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {انتخاب سبد سرمایه چند دوره ای، اندازه امکان ، اندازه ضرورت ، الگوریتم توده ذرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارایه الگوریتم برای مساله برنامه ریزی فازی انتخاب بهینه سبد سرمایه چند دوره ای در فضای عدم قطعیت
%A قنبری, رضا
%A یزدانی بیرک سفلی, زهره
%J سومین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در تحقیق در عملیات
%D 2016

[Download]