آولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2016-10-18

عنوان : ( رنگ طبیعی آناتو : یک ترکیب عملگر بالقوه در صنعت غذا )

نویسندگان: سمانه رضائی بروجردی , محمدباقر حبیبی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مصرف کنندگان به دلیل آگاهی از اثرات نامطلوب مواد افزودنی سنتزی تمایل زیادی به مصرف رنگهای طبیعی دارند.آناتو یکی از منابع اصلی تامین کننده رنگ طبیعی مجاز در سراسر دنیا است.این رنگ از پریکارپ دانه آناتو به دست می آید و ویژگی رنگ دهی آن به دلیل وجود کاروتنوئیدهای اصلی بیکسین نامحلول و نوربیکسین محلول در آب است.بیکسین و نوربیکسین ترکیبات بیواکتیو دارای خواص آنتی اکسیدانی و پتانسیل بالای ضد جهش و ضد سرطان هستند.کاروتنوئیدها و ترکیبات فنلی موجود در دانه (Bioactive) در درمان بسیاری از بیماریها ازجمله بیماریهای قلبی عروقی،کبدی،کلیوی،ریوی،دیابت نوع 2،چربی خون بالا موثر واقع شده اند.به علاوه اثرات ضد میکروبی عصاره بخشهای مختلف گیاه آناتو بر طیف وسیعی از میکروارگانیزمهای پاتوژن و عامل فساد غذازاد شایع تایید شده است.طبق نتایج بررسیهای علمی متعدد در این مقاله مروری،رنگ آناتو می تواند با داشتن فعالیتهای ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی پتانسیل بالایی در تولید غذاهای عملگر و با زمان ماندگاری بیشتر داشته باشد..

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: رنگ طبیعی , آناتو , عملگر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061182,
author = {رضائی بروجردی, سمانه and حبیبی نجفی, محمدباقر},
title = {رنگ طبیعی آناتو : یک ترکیب عملگر بالقوه در صنعت غذا},
booktitle = {آولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: رنگ طبیعی ، آناتو ، عملگر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رنگ طبیعی آناتو : یک ترکیب عملگر بالقوه در صنعت غذا
%A رضائی بروجردی, سمانه
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%J آولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2016

[Download]