اولین همایش ملی برند در ورزش , 2015-12-16

عنوان : ( نقش بازاریابی بر اعتماد به برند در باشگاههای لیگ برتر فوتسال )

نویسندگان: کیانوش شجیع , مهدی ناظمی , سیدمرتضی عظیم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بازاریابی ارتباطی به عنوان یکی از عوامل کلیدی استراتژی بازاریابی رقابتی در بهبود عملکرد سازمان ها شناخته می شود.بازاریابی ارتباطی به معنای شناسایی ، برقراری، حفظ، تقویت، اصلاح و پایان ارتباطات با مشتریان جهت ایجاد ارزش برای مشتریان و سود برای سازمان میباشد این تحقیق در پی بررسی نقش بازاریابی ارتباطی بر اعتماد به برند در لیگ های برتر فوتسال کشور است. نوع تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت مسئله و هدف تحقیقی کاربردی و از لحاظ روش تحقیق یک تحقیق توصیفی و پیمایشی است.جامعه مورد مطالعه در این تحقیق را با توجه به قلمروی مکانی تحقیق، کلیه هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی فرش آرای مشهد تشکیل میدادند . در نهایت نمونه نهایی پژوهش را هوادارانی که برای تماشای مسابقات آمده بودند

کلمات کلیدی

بازارایابی ارتباطی. اعتماد به برند. هوادار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061185,
author = {شجیع, کیانوش and ناظمی, مهدی and عظیم زاده, سیدمرتضی},
title = {نقش بازاریابی بر اعتماد به برند در باشگاههای لیگ برتر فوتسال},
booktitle = {اولین همایش ملی برند در ورزش},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بازارایابی ارتباطی. اعتماد به برند. هوادار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش بازاریابی بر اعتماد به برند در باشگاههای لیگ برتر فوتسال
%A شجیع, کیانوش
%A ناظمی, مهدی
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%J اولین همایش ملی برند در ورزش
%D 2015

[Download]