چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران , 2016-12-14

عنوان : ( بررسی فعالیت نانوکاتالیست SO42-/NiAl2O4 سنتز شده به روش احتراقی در واکنش استری )

نویسندگان: علیرضا حیدری , علی احمدپور , ناصر ثقه الاسلامی , حامد نایب زاده , امیرحسین آزمون ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استری شدن یکی از مهم ترین فرآیند ها در صنعت پالایشگاهی است. هدف از این تحقیق، سنتز نانو کاتالیست NiAl2O4 به روش سنتز احتراقی با نسبت های متفاوت سوخت اوره (1 و 5/1) است. سپس گروه های سولفات به منظور افزایش فعالیت کاتالیست‌های پایه بر روی آنها بارگذاری شد. کاتالیست‌های سنتز شده بوسیله آنالیزهای XRD، FTIR، FESEM و BET تعیین مشخصات شد و فعالیت آنها نیز در واکنش استری اسید اولئیک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاتالیست نیکل-آلومینا با نسبت سوخت 5/1 به صورت مناسب سنتز شده است. کاتالیست سنتز شده دارای سطح فعال m2/g 42 با میانگین قطر حفرات nm 26/5 است. به علاوه، آنالیز XRD نشان داد که با افزایش میزان سوخت به نسبت 5/1، به علت افزایش دمای احتراق در حین فرایند سنتز، کاتالیست بطور کامل به فاز اسپینال NiAl2O4 تبدیل شد. بنابر این، میزان کریستال‌های اکسید نیکل و آلومینا به شدت کاهش یافت. با بارگذاری cm3 10 اسید سولفوریک 1 مولار، بازده %96 در شرایط عملیاتی oC120، درصد وزنی کاتالیست نسبت به اسید اولئیک 3، نسبت مولی متانول به اسید اولئیک 9و زمان 4 ساعت بدست آمد. نتایج نشان داد که روش سنتز احتراقی روشی مناسب برای سنتز نانوکاتالیست‌های اسپینال NiAl2O4 با فعالیت بالا است.

کلمات کلیدی

, نیکل, آلومینا, NiAl2O4, سنتز احتراقی در محلول, کاتالیست نانو ساختار, واکنش استری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061192,
author = {حیدری, علیرضا and احمدپور, علی and ثقه الاسلامی, ناصر and نایب زاده, حامد and آزمون, امیرحسین},
title = {بررسی فعالیت نانوکاتالیست SO42-/NiAl2O4 سنتز شده به روش احتراقی در واکنش استری},
booktitle = {چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نیکل، آلومینا، NiAl2O4، سنتز احتراقی در محلول، کاتالیست نانو ساختار، واکنش استری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فعالیت نانوکاتالیست SO42-/NiAl2O4 سنتز شده به روش احتراقی در واکنش استری
%A حیدری, علیرضا
%A احمدپور, علی
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%A نایب زاده, حامد
%A آزمون, امیرحسین
%J چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران
%D 2016

[Download]