چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران , 2016-12-14

عنوان : ( سنتز کاتالیست های گرانولی نانو ساختار γ-Al2O3 سولفاته و بررسی فعالیت آن در واکنش استری )

نویسندگان: علیرضا حیدری , علی احمدپور , ناصر ثقه الاسلامی , حامد نایب زاده , امیرحسین آزمون ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت استفاده از انرژی برای رشد و توسعه در کنار مسائل زیست محیطی و کاهش سریع منابع سوخت‌های فسیلی، سبب توجه مضاعف کشورها به منابع جدید انرژی، از جمله بیودیزل شده است. تلاش‌های تحقیقاتی اخیر در جهت استفاده از راه حل‌های مقرون به صرفه‌ و زیست محیطی برای تولید بیودیزل با استفاده از کاتالیست‌های جامد بوده است. اخیرا استفاده از بسترهای نانوکاتالیست برای تولید بیودیزل کارایی مناسبی را نشان دادند. اما این نانوکاتالیست‌ها با اندازه کوچک مشکلات زیادی مانند افت فشار بالا، انتقال حرارت ضعیف، دشواری جداسازی و خطرات بهداشتی به دلیل استنشاق ذرات را افزایش می دهند. بنابراین ساخت کاتالیست با فرم ماکروسکوپیک و ساختار مزوحفره می‌تواند برای کاربردهای صنعتی مفید باشد. از این رو هدف از این تحقیق، سنتز کاتالیست‌های گرانولی نانوساختار γ-Al2O3 تقویت شده با گروه‌های سولفات برای تولید بیودیزل طی واکنش استری می باشد. کاتالیست به روش گرانول سازی در روغن سنتز شد و تاثیر شرایط سنتز بر اندازه و شکل ذرات ارزیابی گردید. اندازه دانه‌های کاتالیست و شکل آنها توسط آنالیز عکس‌های دیجیتال، با استفاده از آنالیزور عکس انجام شد. با بارگذاری cm3 10 اسید سولفوریک 5/0 مولار، بازده %65 در شرایط عملیاتی oC120، درصد وزنی کاتالیست به اسید اولئیک برابر 3، نسبت مولی متانول به اسید اولئیک برابر 9 و زمان 4 ساعت بدست آمد.

کلمات کلیدی

, آلومینا, کاتالیست گرانول, کاتالیست نانو ساختار, واکنش استری, بیودیزل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061193,
author = {حیدری, علیرضا and احمدپور, علی and ثقه الاسلامی, ناصر and نایب زاده, حامد and آزمون, امیرحسین},
title = {سنتز کاتالیست های گرانولی نانو ساختار γ-Al2O3 سولفاته و بررسی فعالیت آن در واکنش استری},
booktitle = {چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آلومینا، کاتالیست گرانول، کاتالیست نانو ساختار، واکنش استری، بیودیزل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز کاتالیست های گرانولی نانو ساختار γ-Al2O3 سولفاته و بررسی فعالیت آن در واکنش استری
%A حیدری, علیرضا
%A احمدپور, علی
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%A نایب زاده, حامد
%A آزمون, امیرحسین
%J چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران
%D 2016

[Download]