کنگره بین المللی زبان و ادبیات , 2016-10-06

عنوان : ( تاریخچه مختصر دستورنویسی در زبان فارسی )

نویسندگان: محمدجواد مهدوی , محمد محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگارش و تدوین دستور برای زبان مردم یک سرزمین، همواره مدنظر دانشمندان و ادیبان آن دیاربوده است. شاید نیاز به حفظ زبان از تأثیر زبان های بیگانه یافراگیری آن به خاطر رسیدن به مناصب دیوانی و اداری حکومت به دلیل وجود رسمیت آن زبان در دستگاه، از مهمترین تدوین قواعد درست خواندن و درست نوشتن بوده است اهمیت مطالعه و بررسی تاریخیِ سیر دستورنویسی در زبان فارسی از چند منظر قابل توجه است. نخست گسترۀ نفوذ زبان فارسی در سبه جزیره هند پاکستان و چین و بخش هایی از اروپا را مشخص می کند. و دیگر نگاه مردم جوامع دیگر به زبان و فرهنگ فارسی و اهتمام به فراگیری آن در خور توجه است.

کلمات کلیدی

, دستور, زبان فارسی, دستور نویسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061200,
author = {مهدوی, محمدجواد and محمدی, محمد},
title = {تاریخچه مختصر دستورنویسی در زبان فارسی},
booktitle = {کنگره بین المللی زبان و ادبیات},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دستور، زبان فارسی، دستور نویسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاریخچه مختصر دستورنویسی در زبان فارسی
%A مهدوی, محمدجواد
%A محمدی, محمد
%J کنگره بین المللی زبان و ادبیات
%D 2016

[Download]