Global Conference on New Approaches in Agriculture and Environment with the focus on Sustainable Development and Safe Production , 2016-01-28

عنوان : ( تعیین میزان جا افتادگی و چگالی جنگلها به کمک شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از داده های لایدار )

نویسندگان: سید مرتضی شاه عالمی نژاد , روزبه شاد , علیرضا فرید حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تکنولوژی تصویربرداری لایدار(LIDAR)ز مدرنترین ابزارها برای مدلسازی اشیا و پدیده های سطح زمین می باشد که در آن به کمک پرتوهای لیزری مشخصات سه بعدی اجسام و پدیده ها استخراج میگردند. از مهمترین کاربردهای سیستم لایدار به کارگیری آن در امر مدیریت و برنامه ریزی جنگل ها و حفظ و توسعه ی آنها می باشد. با استفاده از داده های ارتفاعی حاصل از سیستم های لایدار میتوان پارامترهای مختلف جنگل از جمله ارتفاع پوشش، شاخص LAI، میزان کربن ، حجم درختان ، زیست توده،چگالی پوشش و ذخایر آن را جهت کمک به امر مدیریت جنگل براورد نمود.لذا در تحقیق پیشرو مراحل محاسبه پارامترهای ساختاری قابل استخراج از داده های ارتفاعی لایدار در تخمین میزان جا فاتادگی و چگالی جنگل هااجرا شده و مدل منایب جهت افزایش صحت و دقت پارامترهابی مذکور پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, لایدار, چگالی, جا افتادگی, مدیریت جنگل, پارامترهای جنگل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061207,
author = {شاه عالمی نژاد, سید مرتضی and شاد, روزبه and علیرضا فرید حسینی},
title = {تعیین میزان جا افتادگی و چگالی جنگلها به کمک شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از داده های لایدار},
booktitle = {Global Conference on New Approaches in Agriculture and Environment with the focus on Sustainable Development and Safe Production},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {لایدار، چگالی، جا افتادگی، مدیریت جنگل، پارامترهای جنگل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین میزان جا افتادگی و چگالی جنگلها به کمک شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از داده های لایدار
%A شاه عالمی نژاد, سید مرتضی
%A شاد, روزبه
%A علیرضا فرید حسینی
%J Global Conference on New Approaches in Agriculture and Environment with the focus on Sustainable Development and Safe Production
%D 2016

[Download]